Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych UJ

Strona główna

Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych

Uniwersytetu Jagiellońskiego

Piękno naukowej przygody polega na tym, że nigdy nie zabraknie dalszych znaków zapytania. — Michał Heller

Naukowe

Publikacje

Zobacz wszystkie

Granty Badawcze

Problemy koncepcyjne w unifikujących teoriach fizycznych

W ramach grantu analizowane są problemy pojęciowe, w jakie uwikłane są projekty unifikacyjne w fizyce.

Zobacz

The Limits of Scientific Explanation

Grant został przyznany Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych przez Fundację Johna Templetona.

Zobacz

Humanistyka w dialogu

Rozwój humanistyki wymaga dialogu zarówno z kulturą (sztuką, literaturą, religią), jak i z naukami empirycznymi…

Zobacz

Filozofia nauki w europejskiej perspektywie

Projekt badawczy dotyczył kilku zagadnień badanych we współczesnej filozofii nauki.

Zobacz