Prof. zw. dr hab. Irena Nalepa (ur. 1951) specjalizuje się w neurobiologii, psychofarmakologii i biochemii. Od 2004 roku profesor nauk medycznych. Kieruje Zakładem Biochemii Mózgu w Instytucie Farmakologii Polskiej Akademii Nauk. Jest również zastępczynią dyrektora tej jednostki badawczej. Członkini Komitetu Neurobiologii PAN oraz licznych towarzystw naukowych.

Związana z Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych od początku jego istnienia - wspólnie z prof. dr. hab. Jerzym Vetulanim kieruje sekcją badawczą neuroscience.

Autorka i współautorka wielu publikacji w czasopismach naukowych, wielokrotnie organizowała przyciągający szeroką publiczność Krakowski Tydzień Mózgu.