Kosmolog, filozof i teolog. Profesor nauk filozoficznych, specjalizuje się w filozofii przyrody, fizyce, kosmologii relatywistycznej oraz relacji nauka-wiara. Kawaler Orderu Orła Białego. Dyrektor, fundator i pomysłodawca Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych. Jako pierwszy Polak został w 2008 r. laureatem Nagrody Templetona przyznawanej za pokonywanie barier między nauką a religią. Pracownik Watykańskiego Obserwatorium Astronomicznego i członek Papieskiej Akademii Nauk. Laureat kilkunastu nagród, autor kilkudziesięciu książek. Dyrektor programowy Copernicus Festival.

Artykuły

26.01.2015
U początków myśli europejskiej leży zdziwienie światem i zdziwienie matematyką.
26.01.2015
W mojej filozoficznej wizji świata ważną rolę odgrywa to, co nazwałem jego matematycznością.
26.01.2015
W jednym z poprzednich artykułów postawiłem tezę, stwierdzającą, że światu należy przypisać pewną obiektywną cechę, dzięki której szczególnie skutecznie można go badać przy pomocy...
20.01.2015
"Filozofia w nauce” wyrosła z praktyki. Jej bodaj najbardziej wymownym przejawem jest zjawisko określane niekiedy mianem „filozofujących fizyków”.
04.01.2015
Każdy człowiek, który wzniósł się ponad poziom codziennej wegetacji, jest mniej lub bardziej opętany filozofią czasu.
29.12.2014
Człowiek błąkający się bez celu po ścieżkach swojego życia byłby największą komedią na scenie Wszechświata.
29.12.2014
Jedną z charakterystycznych cech europejskiej kultury – a więc i nas, jej nosicieli – jest świadomość historyczna, czyli świadomość tego, że jesteśmy ogniwem długiego ciągu rozwojowego, że...
29.12.2014
Zwykle o Bożym Narodzeniu myślimy przez mgiełkę legendy i wspomnień z dzieciństwa, tymczasem to była rewolucja największa w dziejach ludzkości.
28.12.2014
U źródeł rachunku prawdopodobieństwa, jednej z najważniejszych teorii matematycznych, leżały praktyczne potrzeby i duchowe rozterki: pogoń za zyskiem w grach hazardowych oraz troska o...
27.12.2014
Groby i sarkofagi pierwszych chrześcijan są dla nas ważnym świadectwem tego, co się kiedyś wydarzyło. Wystarczy wspomnieć o katakumbach i świadectwie, jakie pochowani tam męczennicy do dziś...

Strony