Fizyk i matematyk, pracuje w Krajowym Centrum Informatyki Kwantowej na Uniwersytecie Gdańskim. Jego zainteresowania badawcze sięgają od abstrakcyjnej algebry i geometrii nieprzemiennej po fizykę kwantową i Ogólną Teorię Względności. Członek Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych i bliski współpracownik ks. prof. Michała Hellera. Autor kilkunastu artykułów naukowych i współredaktor dwóch prac zbiorczych: „Mathematical Structures of the Universe” (CC Press, 2014) i „Road to Reality with Roger Penrose” (CC Press, 2015). Laureat prestiżowego stypendium „Start” Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej.

Prywatnie, mąż biolożki Oli, tato Kingi i Pawła, amator wspinaczki w górach wysokich.


Wykłady

Artykuły

21.02.2016
Potwierdzenie, że fale grawitacyjne istnieją, to nie tylko hołd oddany genialnej teorii Einsteina. Pozwolą nam one oglądać kosmos z zupełnie innej perspektywy.
05.10.2015
Rozwiązywanie zagadek Wszechświata wymaga skomplikowanych modeli oraz drobiazgowej analizy danych. O tym, jak łatwo dać się zwieść eleganckiej teorii i zobaczyć „zbyt dużo”, przekonali się...
20.07.2015
Naukowcy pracujący przy Wielkim Zderzaczu Hadronów w CERN ogłosili odkrycie nowej cząstki – pentakwarka.

Strony