21.08.2016
Tytułowe pytanie jest nawiązaniem do tytułu artykułu Marka Burgina "The Rise and Fall of Church-Turing Thesis", w którym autor kwestionuje wartość tezy Churcha dla informatyki na...
21.08.2016
Przydatność matematyki w opisie świata czy też inaczej mówiąc, stosowalność matematyki w naukach eksplorowana była już na wiele sposobów.
21.08.2016
Choć generowanie dychotomicznych podziałów w filozofii i nauce jest najczęściej zabiegiem sztucznym i spłycającym dane zagadnienie, nieraz pełni ważne funkcje heurystyczne i jest dobrym...
21.08.2016
Skąd bierze się obiegowe przekonanie, ze pomiędzy matematyką klasyczną i matematyką intuicjonistyczną zachodzi sprzeczność?
21.08.2016
Wielu badaczy wyraża przekonanie, że zarówno doświadczenia estetyczne, jak i własności uznawane za pozaempiryczne (jedność, piękno, harmonia) odgrywają znaczącą rolę w ocenie teorii...
21.08.2016
W opinii większości filozofów od czasów Arystotelesa, nasza racjonalność związana jest ściśle z logiką klasyczną, warunkowaną trzema fundamentalnymi zasadami: prawem niesprzeczności (¬(p ∧¬...
21.08.2016
Spośród wszystkich teorii współczesnej nauki teoria ewolucji wydaje się najbardziej zagrażać teologicznej koncepcji Boga stwarzającego świat przyrody i kierującego jego rozwojem.
21.08.2016
Jednym z filarów fizyki klasycznej jest zasada lokalności (lokalnej przyczynowości), zgodnie z którą oddzielone przestrzennie obiekty nie mogą oddziaływać na siebie inaczej, jak tylko za...
21.08.2016
Filozofów dość powszechnie przeciwstawia się naukowcom.
21.08.2016
Tradycja kwestionowania poprawności szczególnej teorii względności nie cieszy się dobrą sławą w świecie naukowym.

Strony