28.10.2015
Zapraszamy do wypełnienia anonimowych ankiet dotyczących poglądów na moralność. Ankiety są częścią badania na temat neuronalnych korelatów podejmowania decyzji moralnych.
01.07.2015
Leibnizowi nie brak było geniuszu, ale był zajęty zbyt wieloma sprawami (nie tylko związanymi z nauką i filozofią), by uparcie i systematycznie skoncentrować się na jednym temacie.
01.07.2015
Matematyczni realiści są przekonani, że istnieją abstrakcyjne, niezmienne, nieoddziałujące przyczynowo i pozbawione czasoprzestrzennej lokalizacji obiekty matematyczne, zaś nasze teorie...
01.07.2015
W opinii większości filozofów od czasów Arystotelesa, nasza racjonalność związana jest ściśle z logiką klasyczną.
01.07.2015
Jednym z najważniejszych zagadnień, rozważanych w ramach nauk kognitywnych, jest problem algorytmiczności umysłu. Wielu teoretyków sztucznej inteligencji uważa, że umysł uznać należy za...
01.07.2015
Problem nauka – wiara zajmuje w pracach Ośrodka Badań Interdyscyplinarnych jedno z ważniejszych miejsc. Dotyczy on bowiem nie tylko ukazania związków pomiędzy rozmaitymi dyscyplinami...
27.01.2015
Krytyka pojętej klasycznie metafizyki stała się zajęciem szczególnie popularnym od czasu wzrostu wpływów pozytywizmu w filozofii.
27.01.2015
Zdarzenia jednoczesne w danym układzie odniesienia posiadają w czasoprzestrzeni Minkowskiego identyczne współrzędne czasowe.
27.01.2015
Istnieje w nas głęboko zakorzeniony instynkt, który każe nam traktować często zachodzące zdarzenia za niewymagające uzasadnienia.

Strony