Czy prawdziwe jest powiedzenie, że wszystkie nauki dzielą się na fizykę i zbieranie znaczków? W takim razie co z matematyką?

Stawiając w tym książkowym dwugłosie pytanie, czy fizyka i matematyka to nauki humanistyczne, nie zamierzamy tego pytania rozstrzygać do końca – odpowiedź na nie zależy od zbyt wielu osobistych i kulturowych preferencji – ale chcemy dać wyraz przekonaniu, że obydwie te dziedziny – nauki ścisłe i humanistyka – są organicznymi częściami tej samej, ogólnoludzkiej kultury. Bez którejkolwiek z nich nasza kultura byłaby płaska i zubożona. Żeby widzieć trójwymiarowo trzeba mieć dwoje oczu.
Michał Heller, Stanisław Krajewski

Dane bibliograficzne: Michał Heller, Stanisław Krajewski, Czy fizyka i matematyka to nauki humanistyczne?, Copernicus Center Press, Kraków 2014


Pobierz fragment książki: 

Czy fizyka i matematyka to nauki humanistyczne? (fragmenty)