12.10.2016
W niniejszym wykładzie John Barrow przypomina nam współczesny stan wiedzy na temat Wszechświata a do pytań o niego stosuje metodę rozumowania antropicznego.
12.10.2016
W niniejszym wykładzie profesor Tetsuro Matsuzawa rzuca nowe światło na zagadnienie natury ludzkiej, wykorzystując doświadczenie płynące z wieloletnich badań naczelnych.
12.10.2016
Czy świat miał początek? Dlaczego istniejemy my, ludzie? Czy da się racjonalnie i naukowo mówić o stworzeniu Wszechświata? George Ellis analizuje te kwestie z właściwą sobie przenikliwością.
12.10.2016
Wykład w sposób popularyzatorski przedstawia podstawy łamania kodów oraz historię powstania pierwszych komputerów.
12.10.2016
Wybitny matematyk i kosmolog - Roger Penrose - przystępnie wprowadza w problematykę Konforemnej Kosmologii Cyklicznej, rysując nowy, spekulatywny obraz Wszechświata.
12.10.2016
Celem kursu jest opisanie, czym jest obraz świata, jak w filozofii rozumie się pytanie o istnienie oraz jaka jest rola języka w konstrukcji światoobrazu.
11.10.2016
Jeden z prekursorów tej bardzo młodej dziedziny wyjaśnia, czym zajmuje się i co bada neuroestetyka.
11.10.2016
Czy piękno można zdefiniować w sposób ścisły?
11.10.2016
W wykładzie "Geneza struktury i piękna wszechświata" Julian Barbour kreśli fascynującą wizję początku piękna i struktury wszystkiego, co nas otacza.
11.10.2016
Celem wykładu prof. Michaela Arbiba jest wskazanie, jakie aspekty funkcjonowania tego, co często nazywane jest "duszą", których doświadczamy na co dzień, mogą zostać zrozumiane...

Strony