02.09.2016
Pojęcia Boga i Wszechświata są ze sobą współzależne. Zależność ta kryje się choćby w określaniu Boga, jako transcendentnego wobec Wszechświata.
23.08.2016
Celem kursu prowadzonego przez dr Joannę Barcik jest wskazanie kilku punktów orientacyjnych, pozwalających odnaleźć się we współczesnej debacie filozoficznej na temat religii.
23.08.2016
W swoich wykładach prof. Dominika Dudek wyjaśnia, jak doszło do tego, że nauka o chorobach duszy stała się nauką o zaburzeniach funkcjonowania mózgu
23.08.2016
W trakcie kursu prof. Jerzy Vetulani odpowiada na pytanie, jak to możliwe, że ważący zaledwie około półtora kilograma mózg tworzy całe bogactwo świata umysłu, a na dodatek sprawia, że...
22.08.2016
Kurs dr. Michała Ecksteina ma na celu wprowadzenie uczestników w arkana algebry liniowej.
22.08.2016
W ramach kursu "Teoria ewolucji i religia" dr Mateusz Hohol i mgr Łukasz Kwiatek przedstawiają dyskutowane współcześnie problemy, które pojawiają się na styku biologii ewolucyjnej...
22.08.2016
W trakcie kursu "Elementy religioznawstwa" dr Tomasz Dekert wprowadzi Słuchaczy w wybrane zagadnienia tej niezwykłej dyscypliny.
13.10.2015
Kurs "Wiązania chemiczne w ciele stałym" przygotowany został przez dr hab. Andrzeja Koleżyńskiego (AGH).
13.10.2015
W ramach kursu "Poznanie matematyczne" dr Mateusz Hohol i dr Krzysztof Cipora przedstawiają stan współczesnej wiedzy dotyczącej tego, w jaki sposób umysł przetwarza i reprezentuje...
13.10.2015
Kurs dr. Łukasza Lamży stanowi wprowadzenie w stan współczesnej kosmologii fizycznej.

Strony