Fundacja Centrum Kopernika

Fundacja Centrum Kopernika

 

Fundacja Centrum Kopernika z siedzibą w Krakowie prowadzi działalność mającą na celu wspieranie przedsięwzięć Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych, zwłaszcza w zakresie popularyzacji nauki oraz edukacji.

Fundacja Centrum Kopernika jest współorganizatorem Copernicus Festival oraz właścicielem Copernicus College.

 

Fundacja Centrum Kopernika:

Zarząd: ks. dr hab. Janusz Mączka (prezes), prof. Bartosz Brożek, dr mec. Marcin Gorazda

Adres: pl. Szczepański 8, 31-011 Kraków

NIP 676 23 85 496

Numer konta: 08116022020000000116844241

Kontakt: Michał Furman - koordynator ds. rozwoju 

Email: info@copernicuscenter.edu.pl