Adamiec Paweł – Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych UJ

Paweł Adamiec

Absolwent administracji i student V roku prawa WPiA UJ. Koordynator Zespołu Ekspertów Polskiej Komisji Akredytacyjnej ds. studenckich. Wieloletni działacz samorządności studenckiej, organizator projektów o zasięgu ogólnopolskim. Specjalizuje się w marketingu w internecie. Sędzia i trener debat oksfordzkich. Członek zespołu Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych UJ.