The Limits of Scientific Explanation

The Limits of Scientific Explanation

30.09.2014
Czyta się kilka minut
W 2011 roku Fundacja Johna Templetona przyznała Centrum Kopernika prestiżowy grant badawczy na lata 2011-2014 na rozwój działalności i przeprowadzenie badań teoretycznych oraz empirycznych w ramach projektu „Granice wyjaśnienia naukowego” (Limits of Scientific Explanation).
B

Był to pierwszy duży grant Fundacji Templetona realizowany w Europie Środkowo-Wschodniej. Kwota dofinansowania to ok. 2 mln dolarów. Prace naukowe w ramach projektu prowadzone były w ramach trzech grup badawczych: „Fizyka i kosmologia”, „Umysł i normatywność”, „Filozofia i teologia”. Dyrektorem naukowym projektu jest ksiądz profesor Michał Heller, fundator Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych, laureat prestiżowej Nagrody Templetona w 2008 r.

Pierwszy obszar dotyczy granic stosowalności matematycznej metody fizyki, m.in. w teoriach dotyczących wczesnych faz kosmosu, fazy Plancka, osobliwości itd. Zbadane zostanie wykorzystywanie tzw. geometrii nieprzemiennych w roli matematycznego narzędzia umożliwiającego przekraczanie współczesnych limitów (pozwalającego na formułowanie lepszych teorii fizycznych).

Ograniczenia metody empirycznej zostaną przeanalizowane z punktu widzenia teologii w ramach prac grupy badawczej „Filozofia i teologia”. Rozważania dotyczyć będą roli filozofii w teologii, logicznych uwarunkowań dyskursu teologicznego oraz możliwości stworzenia nowej gałęzi teologii – teologii nauki.

Prace grupy badawczej „Umysł i normatywność” skupiają się na biologicznych podstawach normatywnych funkcji umysłu, m.in. w zakresie badań nad językiem, podejmowania decyzji moralnych czy wpływu środowiska na rozwój funkcji umysłowych, z perspektywy nauk ewolucyjnych oraz neurokognitywnych. W tym kontekście przeprowadzone zostały również badania empiryczne, z wykorzystaniem aparatury do obrazowania pracy mózgu.

Czas trwania projektu: wrzesień 2011 – wrzesień 2014

Kierownik projektu: ks. prof. Michał Heller

Kierownik grupy badawczej "Mind and Normativity": prof. Jerzy Stelmach

Kierownik grupy badawczej "Philosophy and Theology": ks. dr hab. Janusz Mączka, prof. UPJP II

Kierownik grupy badawczej "Physics and Cosmology": dr hab. Andrzej Woszczyna, prof. PK

Dyrektor administracyjny projektu: prof. Bartosz Brożek

Grant Fundacji Templetona nr  #20237

W ramach grantu:

  • Wydanych zostało ponad 40 książek w języku polskim i angielskim, w tym ponad 30 oryginalnych monografii i prac zbiorowych
  • Przygotowanych zostało ponad 250 artykułów naukowych i rozdziałów w tomach zbiorowych
  • Przygotowanych zostało ponad 100 artykułów popularnonaukowych, opublikowanych m.in. na łamach GraniceNauki.pl, Interia.pl, "Tygodnika Powszechnego", miesięcznika "Charaktery"
  • Zorganizowanych zostało 18 międzynarodowych konferencji naukowych, w których udział wzięło ok. 200 uczonych z całego świata
  • Zorganizowanych zostało kilkadziesiąt lokalnych seminariów i warsztatów
  • Zrealizowanych zostało 20 projektów doktorskich i dla doktorów
  • Nagranych i udostępnionych zostało ponad 180 filmów, głównie nagrań wykładów akademickich i popularnonaukowych, dyskusji i wystąpień konferencyjnych, w języku polskim i angielskim
  • Przygotowane zostały kilka pakietów oprogramowania wykorzystywanego w obliczeniach kosmologicznych
  • Zorganizowane zostały dwujęzyczne studia magisterskie "Philosophy in Science" (jeden nabór) oraz studia podyplomowe "Nauka i Religia" (dwa nabory), w których łącznie uczestniczyło ok. 60 słuchaczy
  • Odbyło się ponad 70 wykładów popularnonaukowych i dyskusji

Ten materiał jest bezpłatny, bo Fundacja Tygodnika Powszechnego troszczy się o promowanie czytelnictwa i niezależnych mediów. Wspierając ją, pomagasz zapewnić "Tygodnikowi" suwerenność, warunek rzetelnego i niezależnego dziennikarstwa. Przekaż swój datek:

Dodaj komentarz

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane przez Użytkowników w ramach komentarzy do Materiałów udostępnianych przez Usługodawcę.

Zapoznaj się z Regułami forum

Jeśli widzisz komentarz naruszający prawo lub dobre obyczaje, zgłoś go klikając w link "Zgłoś naruszenie" pod komentarzem.

Zaloguj się albo zarejestruj aby dodać komentarz