Współpracownicy Copernicus Center

Katolicki duchowny, doktor habilitowany, profesor UPJP2; p.o. kierownika Katedry Filozofii Logiki; autor artykułów na tematy z filozofii logiki, filozofii matematyki, tezy Churcha i innych...
Dr hab. inż. Andrzej Koleżyński jest wykładowcą w Katedrze Chemii Krzemianów i Związków Wielkocząsteczkowych na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Akademii Górniczo-Hutniczej im....
Prof. Anna Brożek jest filozofką i pianistką, pracuje w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka 8 książek, w tym Principia musica (Semper 2008), Kazimierz Twardowski. Die...
Prof. Bartosz Brożek (ur. 1977) jest kognitywistą i filozofem, pracuje w Katedrze Filozofii Prawa i Etyki Prawniczej na Uniwersytecie Jagiellońskim, jest członkiem Centrum Kopernika Badań...
Bartłomiej Kucharzyk (ur. 1984) jest psychologiem, prawnikiem i tłumaczem, członkiem Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych i koordynatorem Copernicus Festival. Fot. Adam Walanus
Lekarka, psychiatra, profesor nauk medycznych. Kierownik Zakładu Zaburzeń Afektywnych Katedry Psychiatrii Collegium Medicum UJ. Redaktor naczelna czasopisma "Psychiatria Polska". Autorka...
Prof. Jan Kozłowski jest biologiem ewolucyjnym, specjalizującym się w ekologii ewolucyjnej. Jego badania obejmują m.in. ewolucją strategii życiowych jako efekt optymalizacji alokacji...
Jan Woleński - wybitny filozof analityczny, logik, epistemolog i filozof prawa, emerytowany profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, profesor Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzanuia w...
Prof. Jerzy Stelmach (ur. 1954) jest filozofem, prawnikiem i kolekcjonerem sztuki. Kierownik Katedry Filozofii Prawa i Etyki Prawniczej UJ, doktor honoris causa uniwersytetów w Heidelbergu...
Neurobiolog, psychofarmakolog i biochemik, członek Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności, członek honorowy Indian Academy of Neurosciences, profesor Instytutu Farmakologii...
Psycholog, doktorantka w Zakładzie Psychofizjologii w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wyniki swoich badań publikowała m.in. w czasopismach Brain Structure and Function...
Doktor Psychologii (UJ), pracownik Uniwersytetu Eberharda Karola w Tybindze, nauczyciel akademicki i współpracownik Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych. Prowadzi badania nad tym,...
Marcin Gorazda (ur. 1971) doktor filozofii, adwokat, specjalista od prawa podatkowego. Zajmuje się filozofią nauki, a w szczególności filozofią nauk społecznych i filozofią ekonomii. Z tej...
Marek Jakubiec (ur. 1989) jest filozofem i prawnikiem oraz członkiem Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych.
Doktor, adiunkt w Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych na Uniwersytecie Jagiellońskim, pracuje również w Sekcji Kognitywistyki w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii...
Fizyk i matematyk, pracuje w Krajowym Centrum Informatyki Kwantowej na Uniwersytecie Gdańskim. Jego zainteresowania badawcze sięgają od abstrakcyjnej algebry i geometrii nieprzemiennej po...
Kosmolog, filozof i teolog. Profesor nauk filozoficznych, specjalizuje się w filozofii przyrody, fizyce, kosmologii relatywistycznej oraz relacji nauka-wiara. Kawaler Orderu Orła Białego....
Kognitywista, filozof i logik, doktorant na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Jest członkiem Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych, redaguje...
Doktor teorii prawa (Uniwersytet Jagielloński), doktorant na kierunku „ekonomia” (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie), wicedyrektor Instytutu Politologii w Akademii Ignatianum w Krakowie....
Urodzony 27 stycznia 1972 r. katolicki duchowny, doktor habilitowany, wykładowca filozofii przyrody i filozofii nauki na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie; członek Ośrodka...

Strony