Współpracownicy Copernicus Center

s. dr hab. Teresa Obolevitch - filozofka, kieruje Katedrą Filozofii Religii Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, współpracuje z Centrum Kopernika Badań...
Katolicki duchowny, doktor habilitowany, adiunkt w Katedrze Filozofii Przyrody na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, członek Centrum Badań Interdyscyplinarnych...
Wojciech Załuski - profesor doktor habilitowany, filozof prawa, pracownik Katedry Filozofii i Etyki Prawniczej na Wydziale Prawa i Administracji UJ, autor lub współautor ośmiu książek, w...
Urodzony w 1957 r. katolicki duchowny, doktor habilitowany, profesor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Zainteresowania naukowe: logika, metodologia, stosowanie logiki w...
Łukasz Kurek obronił doktorat z prawa (2011) oraz z filozofii (2016). Pracuje na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jest członkiem Centrum Kopernika. Ostatnio opublikował „Dualizm przekonań” (...
Filozof i kognitywista z Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych oraz redaktor działu Nauka „Tygodnika”, zainteresowany dwiema najbardziej niezwykłymi cechami ludzkiej natury: językiem...
Filozof przyrody i dziennikarz naukowy, specjalizuje się w kosmologii, astrofizyce oraz zagadnieniach filozoficznych związanych z tymi naukami. Pracownik naukowy Uniwersytetu Papieskiego...

Strony