Bartosz Brożek: Umysł: jak to działa?

poniedziałek, 17.10.2016, 17:00 do 18:30
Warszawa
W poniedziałek 17 października wykładem prof. Bartosza Brożka pt. "Umysł: jak to działa?" zainaugurujemy "Tydzień Wielkich Pytań", zorganizowany przez tygodnik "Polityka" i Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych.

Ewolucja wyposażyła nas w potężne narzędzie - umiejętność myślenia - dzięki któremu wyrywamy naturze jej tajemnice i zmieniamy świat wokół siebie.

Czym jednak jest myślenie? Czy zdolni do niego są tylko ludzie? Jaka jest architektura naszych umysłów? Czy wyobraźnię, pozwalającą nam tworzyć fikcyjne światy, należy przeciwstawiać zdolności do budowania teorii podlegających prawom logiki? Czy myślenie można zamknąć w katalog reguł, którymi powinniśmy się kierować w naszych wysiłkach poznawczych?

Podczas wykładu prof. Brożek spróbuje odpowiedzieć na te pytania, posiłkując się zarówno argumentacją filozoficzną, jak i ustaleniami współczesnych nauk kognitywnych, teorii ewolucji i psychologii.

Prof. Bartosz Brożek (ur. 1977) jest kognitywistą, prawnikiem i filozofem, prodziekanem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego i członkiem Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych. Laureat licznych nagród oraz stypendiów m.in. Prezesa Rady Ministrów, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Fundacji Humboldta, tygodnika „Polityka”. Autor kilkunastu książek i artykułów naukowych. Ostatnio opublikował "Myślenie: podręcznik użytkownika" (Copernicus Center Press 2016).

Tydzień Wielkich Pytań
Prof. Bartosz Brożek: Umysł, jak to działa?
Poniedziałek, 17 października, godz. 17:00
Redakcja "Polityki", Warszawa, ul. Słupecka 6

Osoby powiązane z tym wydarzeniem