Jak bardzo umysły zwierząt różnią się od naszych? (Bogusław Pawłowski, Maciej Trojan, Szymon Drobniak, Łukasz Kwiatek)

czwartek, 20.10.2016, 17:00
Warszawa
W czwartek 20 października zapraszamy na dyskusję z udziałem prof. Bogusława Pawłowskiego, prof. Macieja Trojana i dr Szymona Drobniaka, poświęconą umysłom zwierząt.

Choć wiemy, że zwierzęta potrafią się komunikować, wytwarzać narzędzia, a nawet rozwiązywać złożone problemy, to jednak tylko ludzie zbudowali cywilizację. Jak bardzo nasze umysły różnią się od umysłów zwierząt? Czy są to różnice jakościowe, czy wyłącznie ilościowe? Jak bardzo umysły szympansów - naszych najbliższych żyjących krewnych - przypominają umysły człowieka? W jaki sposób ewolucja stworzyła umysł, który potrafi zapytać, jak powstał?

Nasi goście: antropolog i psycholog ewolucyjny prof. Bogusław Pawłowski, psycholog zwierząt Maciej Trojan i biolog ewolucyjny Szymon Drobniak, zastanowią się m.in. nad tymi zagadnieniami. Dyskusję poprowadzi red. Łukasz Kwiatek

Prof. Bogusław Pawłowski jest psychologiem ewolucyjnym i antropologiem, kierownikiem Katedry Biologii Człowieka na Wydziale Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego.

Dr hab. Maciej Trojan, prof. UMK jest psychologiem i etologiem, kieruje pracami Zakładu Etologii i Psychologii Porównawczej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Dr Szymon Drobniak jest biologiem ewolucyjnym, pracuje w Instytucie Nauk o Środowisku Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Łukasz Kwiatek jest członkiem Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych i redaktorem działu Nauka "Tygodnika Powszechnego".

Tydzień Wielkich Pytań
Jak bardzo umysły zwierząt różnią się od naszych? - dyskusja panelowa
Czwartek, 20 października, godz. 17:00
Redakcja "Polityki", Warszawa, ul. Słupecka 6

Zapis wideo: