Michał Heller: Czy Wszechświatem rządzi przypadek?

piątek, 21.10.2016, 17:00
Warszawa
Na zakończenie "Tygodnia Wielkich Pytań" w piątek 21 października zapraszamy na wykład ks. prof. Michała Hellera pt. "Czy Wszechświatem rządzi przypadek?"

Czy nasze życie - a nawet cała historia Wszechświata - to ciąg następujących po sobie przypadków, czy też zdarzeń koniecznych, wynikających wprost z praw przyrody? Na ile Wszechświat jest deterministyczny i jak wiele jest w nim miejsca na przypadek?

W swoim wykładzie ks. prof. Michał Heller zastanowi się nad tym, jaką rolę w całym kosmosie odgrywają przypadki i wyjaśni, dlaczego są one konieczne, by deterministyczne prawa przyrody mogły w ogóle działać.

Ks. prof. Michał Heller to uczony, kosmolog, filozof i teolog, który w matematycznych równaniach teorii naukowych potrafi dostrzec dzieła sztuki, a wielkich fizyków uważa za genialnych artystów. Sam w swoich licznych książkach i artykułach naukowych z powodzeniem odnajduje się w obu rolach: naukowca-artysty i pisarza-uczonego. Laureat (2008) prestiżowej Nagrody Templetona, przeznaczonej na ufundowanie Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych.

Tydzień Wielkich Pytań
Michał Heller: Czy Wszechświatem rządzi przypadek?
Piątek, 21 października, godz. 17:00
Redakcja "Polityki", Warszawa, ul. Słupecka 6

Osoby powiązane z tym wydarzeniem