20th KMC: Philosophy in Science (2016) – Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych UJ

20th KMC: Philosophy in Science (2016)

In 2016 the Krakow Methodological Conference was devoted to Michael Heller's idea of "philosophy in science" and his contributions to physics and philosophy.

Programme:

May 30

Leszek Sokołowski Kłopoty z jednością Wszechświata

Marek Biesiada Michał Heller i kosmologia – krótka historia czasu

Zdzisław Golda Kolorowy Wszechświat

Roman Duda Kłopotliwy aksjomat wyboru

Roman Murawski Cantor i teoria mnogości, a teologia i teologowie

Bogdan Dembiński U źródeł greckiej koncepcji matematyczności świata

Paweł Polak Stefan Zachariasz Pawlicki (1839–1916) prekursorem krakowskiej filozofii przyrody?

Zbigniew Wróblewski Filozofować w kontekście naukowych obrazów świata

May 31

Jan Woleński Obrona naturalizmu

Michał Eckstein Czy experimentum wciąż jest crucis?

Elżbieta Kałuszyńska Pułapki języka

Mieszko Tałasiewicz Teizm nie jest hipotezą wyjaśniającą

Wojciech Grygiel Teologia Michała Hellera jako projekt otwarty

Krzysztof Wójtowicz Matematyka – opis struktury świata czy narzędzie obliczeniowe?

Zdzisław Pogoda Czy poznamy kształt Wszechświata – refleksja matematyka

Michała Heller Nauka dla filozofii – oferta nie do odrzucenia

All talks were delivered in Polish.

Video:

Skip to content