An Unfinished Work… The Thought of Józef Życiński (2011) – Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych UJ

An Unfinished Work… The Thought of Józef Życiński (2011)

A seminar dedicated to the scientific and philosophical thought of Archbishop Józef Życiński was held on October 21, 2011.

Programme:

Marek Słomka Dwie katedry – wspomnienie zapracowanego Biskupa i Profesora

Tadeusz Pabjan Pole racjonalności jako ontyczny fundament rzeczywistości

Zbigniew Liana Nauka – racjonalna doksa

Włodzimierz Skoczny Teizm ewolucyjny w ujęciu abp. prof. Józefa Życińskiego

Janusz Mączka Whiteheadowskie inspiracje w filozofii Józefa Życińskiego

Michał Heller Filozoficzny program Józefa Życińskiego

Wokół naukowej i filozoficznej myśli Józefa  Życińskiego (panel discussion) – Michał Heller, Leszek Sokołowski, Jacek Urbaniec, Marek Słomka

All talks were delivered in Polish.