The Many Faces of Normativity (2012) – Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych UJ

The Many Faces of Normativity (2012)

International seminar entitled "The Many Faces of Normativity" was held on February 11, 2012.

The following talks were delivered:
Jan Woleński Some analogies between epistemic and normative concepts
Jaap Hage Deontic Furniture of the World
Bartosz Brożek Normatywność języka (in Polish)
Mateusz Hohol Normatywność matematyki z perspektywy nauk kognitywnych (in Polish)
Edward Nęcka Normatywność z perspektywy psychologicznej (in Polish)
Wojciech Załuski Hume o normatywności (in Polish)
Anna Brożek Metodologiczny status błędu naturalistycznego (in Polish)
Jerzy Stelmach Błąd naturalistyczny i antynaturalistyczny w dyskursie normatywnym (in Polish)

Website of the seminar

Photos (by Professor Adam Walanus)

Skip to content