Tereza Obolevich – Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych UJ

Tereza Obolevich

prof. dr hab., filozofka, kieruje Katedrą Filozofii Rosyjskiej i Bizantyjskiej na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, stale współpracuje z Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych UJ, jest honorowym członkiem Towarzystwa Religijno-Filozoficznego im. W. Sołowjowa w Petersburgu. Autorka ponad 100 artykułów i rozdziałów oraz kilku książek, w tym "Faith and Science in Russian Religious Thought", wydanej przez Oxford University Press (Oxford, 2019). Jej badania dotyczą historii filozofii, filozofii rosyjskiej, oraz problemu relacji między wiedzą a wiarą.

Skip to content