Zbigniew Liana – Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych UJ

Zbigniew Liana

Wykładowca w Katedrze Filozofii Przyrody Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. W okresie 1987–1988 przebywał w College of Liberal Arts, Sacred Heart Major Seminary w Detroit (USA) jako profesor wizytujący. Autor prac z zakresu filozofii nauki, zarówno w aspekcie historycznym jak i systematycznym, opracowań dotyczących bardzo zróżnicowanej tematyki: zagadnień z zakresu relacji nauki i wiary, zwłaszcza w okresie średniowiecza i renesansu po okres przedoświeceniowy, a także charakterystyki poglądów wybranych filozofów nauki, takich jak m.in. K. Kłósak, M. Polanyi, K. Popper czy J. Życiński. Członek Ośrodka Badań Interdyscyplinarnych Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, Komisji Filozofii Nauki PAU, Komisji „Fides et Ratio” PAU, członek redakcji i rad naukowych serii wydawniczych, recenzent publikacji krajowych, a także międzynarodowych (stowarzyszenie ESSSAT) wydawnictw naukowych.

Skip to content