13th KMC: Evolution of Life. Evolution of the Universe (2009) – Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych UJ

13th KMC: Evolution of Life. Evolution of the Universe (2009)

The subject of the 13th Krakow Methodological Conference organized by the Polish Academy of Arts and Sciences, Jagiellonian University, Warsaw University and the Copernicus Center for Interdisciplinary Studies was the broadly understood process of evolution, with both biological and cosmological aspects, as well as the philosophical issues of evolutionary sciences. The opportunity to take up this topic was the Darwin 2009 commemorations.

The lectures can be viewed on YouTube.
Józef Życiński, Przyczynowość strukturalna i konwergencja biologiczna w ewolucji kosmicznej
Andrzej Woszczyna, Relikty kosmologiczne
Jacek Szymura, O powstawaniu gatunków: zagadka odrębności
Katarzyna Kaszycka, O pochodzeniu człowieka: sześć milionów lat ewolucji
Jerzy Dzik, Ewolucja w zapisie kopalnym
Michał Heller, Necessity of cosmic evolution for life emergence and evolution
Francisco Ayala, Evolution of life
Dyskusja: Michał Heller, Francisco Ayala
Roman Duda, Kilka myśli o ewolucji matematyki
Michał Tempczyk, Trzy znaczenia słowa ‘ewolucja’
Jan Kozłowski, Czy teorię ewolucji można zmatematyzować?
Jacek Radwan, Ewolucyjne przyczyny i skutki rozrodu płciowego
Bernard Korzeniewski, Powstanie życia i powstanie (samo)świadomości — rysy wspólne
Elżbieta Kałuszyńska, Godność człowieka
Michał Heller, Paweł Polak, Reakcja Kościoła Katolickiego na teorię ewolucji — Watykan i filozofia
Jarosław Włodarczyk, Galileusz i Kepler a mieszkańcy innych światów
DYSKUSJA: Michał Heller, Jan Kozłowski, Paweł Koteja oraz Bernard Korzeniewski