XIII KKM: Ewolucja życia. Ewolucja wszechświata (2009) – Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych UJ

XIII KKM: Ewolucja życia. Ewolucja wszechświata (2009)

Tematem XIII Krakowskiej Konferencji Metodologicznej był szeroko rozumiany proces ewolucji, zarówno biologicznej, jak i kosmologicznej, oraz filozoficzne zagadnienia nauk ewolucyjnych. Okazją do podjęcia tego tematu był międzynarodowy rok darwinowski.

Program konferencji
18 maja 2009

Józef Życiński, Przyczynowość strukturalna i konwergencja biologiczna w ewolucji kosmicznej
Andrzej Woszczyna, Relikty kosmologiczne
Jacek Szymura, O powstawaniu gatunków: zagadka odrębności
Katarzyna Kaszycka, O pochodzeniu człowieka: sześć milionów lat ewolucji
Jerzy Dzik, Ewolucja w zapisie kopalnym
Michał Heller, Necessity of cosmic evolution for life emergence and evolution
Francisco Ayala, Evolution of life

19 maja 2009

Roman Duda, Kilka myśli o ewolucji matematyki
Michał Tempczyk, Trzy znaczenia słowa ‘ewolucja’
Jan Kozłowski, Czy teorię ewolucji można zmatematyzować?
Jacek Radwan, Ewolucyjne przyczyny i skutki rozrodu płciowego
Bernard Korzeniewski, Powstanie życia i powstanie (samo)świadomości — rysy wspólne
Elżbieta Kałuszyńska, Godność człowieka
Michał Heller, Paweł Polak, Reakcja Kościoła Katolickiego na teorię ewolucji — Watykan i filozofia
Jarosław Włodarczyk, Galileusz i Kepler a mieszkańcy innych światów

Organizatorzy: Polska Akademia Umiejętności, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Warszawski i Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych

Zdjęcia z konferencji

Nagrania wybranych wykładów (playlista):

Skip to content