23 Krakowska Konferencja Metodologiczna: Czy logika jest zmienną fizyczną? – Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych UJ

23 Krakowska Konferencja Metodologiczna: Czy logika jest zmienną fizyczną?

Zapraszamy na 23 Krakowską Konferencję Metodologiczną Krakowskie Konferencje Metodyczne mają długą tradycję, sięgającą wczesnych lat 90. Ich celem jest zaangażowanie badaczy w interdyscyplinarną dyskusję dotyczącą podstawowych problemów w nauce i filozofii. Dwudziesta trzecia edycja poświęcona będzie roli logiki w naukach przyrodniczych, rozpatrywanej z perspektywy teorii kategorii.

★ Ważne daty ★
Termin przesyłania abstraktów: 1 października 2019 r.
Powiadomienie o przyjęciu: 15 października 2019 r.
Konferencja: 7-9 listopada 2019 r.

Tematy obejmują między innymi:
★ kategoryzacja matematyki i fizyki;
★ wewnętrzna logika teorii fizycznych
★ uniwersalna logika i jej znaczenie dla metodologii nauki;
★ ontologia
★ strukturalizm w filozofii matematyki i fizyki;
★ tradycyjne zagadnienia filozoficzne z perspektywy teorii kategorii
★ podstawy matematyki
★ historia teorii kategorii

Krakow Methodological Conference: 2019 – zadanie finansowane w ramach umowy 761/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Thursday 7 November
9.00-9.45 Registration Coffee
9.45 Opening Address: Michał Heller
Charmain: Jean-Pierre Marquis
10.00-11.00 Colin McLarty — Mathematics as Love of Wisdom
11.00-12.00 Zbigniew Semadeni — Creating New Concepts in Mathematics: Freedom and Limitations
12.00-13.30 Lunch
Charmain: Steve Awodey
13.30-14.30 Jean-Pierre Marquis — Bourbaki, Categories and Structuralism
14.30-15.30 Zbigniew Król — Ontology and Logic
15.30-16.00 Coffee break
Charmain: Wiesław Kubiś
16.00-17.00 Ryszard Kostecki — Two Layers of Inference

Friday 8 November
9.00-10.00 Morning Coffee
Charmain: Shahn Majid
10.00-11.00 Bob Coecke — Physics from Compositional Logic
11.00-12.00 Marek Kuś — No-Signaling in Categorical Formulation
12.00-13.30 Lunch
Charmain: Zbigniew Król
13.30-14.30 Michał Heller — The Robot Mind and Categorical Logic
14.30-15.00 Mariusz Stopa — Is There Any Place for Paraconsistent Logic in (Co-)Toposes?
15.00-15.30 Bartłomiej Skowron — Was Saunders Mac Lane a Platonic?
15.30-16.00 Coffee Break
Charmain: Bob Coecke
16.00-16.30 Marek Woszczek — Quantum Contextuality as a Topological Property, and the Ontology of Potentiality
16.30-17.00 Radosław Kycia — Yes. Information Is Physical – Landauer’s Principle as a Special Case of Galois Connection.
17.00-17.45 Michał Eckstein — The Experiment Paradox

Saturday 9 November
Charmain: Marek Kuś
9.00-10.00 Shahn Majid — Riemannian Geometry on Boolean Algebras
10.00-11.00 Jerzy Król, Torsten Asselmeyer-Maluga — Differentiability, Logic and Physics
11.00-11.30 Coffee Break
Chairman: Colin McLarty
11.30-12.30 Wiesław Kubiś — Generic Mathematical Structures
12.30-13.30 Steve Awodey — Intensionality, Invariance, and Univalence
13.30 Lunch

Skip to content