KONFERENCJA HUMANISTYKA W DIALOGU: “WYOBRAŹNIA” – Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych UJ

KONFERENCJA HUMANISTYKA W DIALOGU: “WYOBRAŹNIA”

Serdecznie zapraszamy na międzynarodowe seminarium organizowane przez Centrum Kopernika między 25 a 26 października w Krakowie, przy ul. Brackiej 12 (sala 1). Gościem specjalnym seminarium będzie prof. Rolf Zwaan z referatem "Situation models: between comprehension and imagination".

Wyobraźnia może być rozumiana na wiele sposobów, w zależności od tego z jakiej perspektywy o niej myślimy. Podczas seminarium zastanowimy się, w jaki sposób jej rola postrzegana jest z perspektywy nauk o poznaniu, filozofii oraz prawa. Umożliwia nam myślenie o sytuacjach, które w danej chwili nie mają miejsca. Co więcej, dzięki niej możemy odpływać daleko od rzeczywistości i tworzyć eksperymenty myślowe, które z założenia są kontrfaktyczne.

Biorąc pod uwagę prowadzone obecnie badania z zakresu nauk kognitywnych, wyobraźnię możemy potraktować jako specyficzny rodzaj symulacji mentalnej. Symulacja mentalna, która na poziomie neurobiologicznym wiąże się z reaktywacją obszarów mózgu odpowiedzialnych za percepcję i działanie, jest uważana za kluczowy proces poznawczy. Jeżeli myślimy o świecie, to przetwarzamy pojęcia – a jeśli przetwarzamy pojęcia, to dokonujemy mentalnej symulacji.

Tym, co wyróżnia wyobraźnię, jest świadomość. Na przykład, mogę sobie wyobrażać, jak to jest mieć kota, gdy rozważam adopcję jednego z kotów, które znajdują się w nieodległym schronisku. Taka symulacja mentalna – świadoma – odgrywa bardzo istotną rolę w naszym codziennym życiu. Umożliwia nam rozważanie alternatywnych scenariuszy, dzięki czemu to nasze hipotezy mogą ginąć za nas, pozwalając nam snuć dalsze plany, a także nasze umysły twórczymi.

To, jaką dokładnie funkcję w naszym myśleniu pełni wyobraźnia, jest obecnie przedmiotem interdyscyplinarnych analiz. Celem seminarium jest integracja różnych perspektyw badawczych.

 

Program konferencji

25 X
10:30 Otwarcie konferencji – prof. Bartosz Brożek

11-12 prof. Rolf Zwaan Situation models: between comprehension and imagination

12-12:30 Przerwa kawowa

12:30-13:30 dr Piotr Dragon Nomothetic psychology or idiographic psychology – which should it be?

13:30-15:30 Przerwa obiadowa

15:30-16:30 prof. Jaap Hage Legal imagination as real representation

16:30-17:30 dr Michał Ożóg Mental simulation of religious insult in the criminal procedure

18-20 Bankiet

 

26 X

11-12 prof. Wojciech Załuski Imagination and its resistance to chance

12-13 Marta Maj They have not voters, but believers, receive not support, but faith: vision and support for political leaders

13-15 Przerwa obiadowa

15-16 dr Mateusz Hohol Cognitive artifacts and geometric imagination

16-17 dr Piotr Kozak What cannot be imagined?

Skip to content