Copernicus Center

Aktualności

W dniach 11-12 października zapraszamy na 22 Krakowską Konferencję Metodologiczną - jej tematem będzie wyłanianie się świata, w którym obowiązują...
Fundacja Centrum Kopernika jest partnerem projektu pn. „Małopolska Chmura Edukacyjna - nowy model nauczania”, realizowanego w ramach Regionalnego...
Fundacja Centrum Kopernika jest partnerem projektu pn. „Małopolska Chmura Edukacyjna - nowy model nauczania”, realizowanego w ramach Regionalnego...
Zapraszamy do zapoznania się z kolejnym dodatkiem do "Tygodnika Powszechnego" z serii "Wielkie Pytania", poświęconym przełomom w...

Projekty

Celem projektu Science for Ministry in Poland było rozbudzenie publicznego zainteresowania tematyką relacji nauki i religii oraz rozpoczęcie debaty...
W 2011 roku Fundacja Johna Templetona przyznała Centrum Kopernika prestiżowy grant badawczy na lata 2011-2014 na rozwój działalności i...
Projekt badawczy prof. Tomasza Placka dotyczył kilku zagadnień badanych we współczesnej filozofii nauki: Czy świat i nasze teorie naukowe są...

Badania

Tytułowe pytanie jest nawiązaniem do tytułu artykułu Marka Burgina "The Rise and Fall of Church-Turing Thesis", w którym autor kwestionuje...
Przydatność matematyki w opisie świata czy też inaczej mówiąc, stosowalność matematyki w naukach eksplorowana była już na wiele sposobów.
Choć generowanie dychotomicznych podziałów w filozofii i nauce jest najczęściej zabiegiem sztucznym i spłycającym dane zagadnienie, nieraz pełni...
Skąd bierze się obiegowe przekonanie, ze pomiędzy matematyką klasyczną i matematyką intuicjonistyczną zachodzi sprzeczność?
Wielu badaczy wyraża przekonanie, że zarówno doświadczenia estetyczne, jak i własności uznawane za pozaempiryczne (jedność, piękno, harmonia)...
W opinii większości filozofów od czasów Arystotelesa, nasza racjonalność związana jest ściśle z logiką klasyczną, warunkowaną trzema fundamentalnymi...

Popularyzacja

W muzyce najsilniej oddziałuje na nas nie idealna symetria, lecz jej złamanie: reagujemy na nie zaskoczeniem, wzruszeniem lub śmiechem.
Ryszard Horodecki: Poza nauką spokój odnajduję w wierze. Fides nie stoi w sprzeczności z ratio, ale dopełnia obraz świata i nadaje sens naszej...
Genialne małpy? Nie ma takich – protestuje. Powściągliwie jak na kogoś, kto nauczył szympansy liczyć do 20, rozwiązywać zadania z liczbami szybciej i...
Nasza zdolność do odróżnienia Kogoś od Czegoś jest zaskakująco mizerna. Nie radzimy sobie z rozpoznaniem rozumu choćby trochę odmiennego. A gdy sobie...
Prof. Paul Bloom, psycholog rozwojowy: Empatia jest stronnicza. Większą odczuwamy wobec krewnych czy rodaków niż wobec obcych.
Granice między organizmem a jego otoczeniem okazują się nieostre. Jesteśmy jednością z rojem jednokomórkowych stworzeń. Ich życie to nasze życie.

KOnferencje

Seria Krakowskich Konferencji Metodologicznych ma długą tradycję, sięgającą lat 90-tych ubiegłego stulecia.
XIII Krakowska Konferencja Metodologiczna poświęcona była tematyce ewolucji życia i wszechświata, a jej honorowym gościem był prof. Francisco Ayala,...
Celem XIV Krakowskiej Konferencji Metodologicznej prześledzenie oryginalnego wkładu sir Rogera w rozwój matematyki, fizyki i kosmologii oraz...
Sto lat temu Albert Einstein sformułował Ogólną Teorię Względności, która wstrząsnęła wszystkim, co uczeni sądzili o wszechświecie. Tegoroczna...
Tematem XVIII Krakowskiej Konferencji Metodologicznej były ograniczenia wpisane w naturę badań fizycznych i kosmologicznych. Konferencja odbyła się w...
Podejmowanie decyzji i kierowanie się regułami z perspektywy filozoficznej, neuronaukowej i psychologicznej było tematem XVII Krakowskiej Konferencji...

Edukacja

W niniejszym wykładzie John Barrow przypomina nam współczesny stan wiedzy na temat Wszechświata a do pytań o niego stosuje metodę rozumowania...
W niniejszym wykładzie profesor Tetsuro Matsuzawa rzuca nowe światło na zagadnienie natury ludzkiej, wykorzystując doświadczenie płynące z...
Czy świat miał początek? Dlaczego istniejemy my, ludzie? Czy da się racjonalnie i naukowo mówić o stworzeniu Wszechświata? George Ellis analizuje te...
Wykład w sposób popularyzatorski przedstawia podstawy łamania kodów oraz historię powstania pierwszych komputerów.
Wybitny matematyk i kosmolog - Roger Penrose - przystępnie wprowadza w problematykę Konforemnej Kosmologii Cyklicznej, rysując nowy, spekulatywny...
Celem kursu jest opisanie, czym jest obraz świata, jak w filozofii rozumie się pytanie o istnienie oraz jaka jest rola języka w konstrukcji...