Stypendysta w grancie Narodowego Centrum Nauki – Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych UJ

Stypendysta w grancie Narodowego Centrum Nauki

Konkurs na stanowisko Stypendysty/Stypendystki w grancie NCN OPUS

Konkurs

na stanowisko STYPENDYSTY/STYPENDYSTKI

w projekcie Narodowego Centrum Nauki OPUS

„Artefakty poznawcze w różnych skalach czasowych: Podejście integracyjne”

(nr 2021/43/B/HS1/02868)

 

Ogólne informacje o rekrutacji:

Nazwa stanowiska: Stypendysta / Stypendystka

Konkurs w ramach projektu badawczego OPUS finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki pt. „Artefakty poznawcze w różnych skalach czasowych: Podejście integracyjne” (2021/43/B/HS1/02868).

Rekrutacja jest prowadzona zgodnie z „Regulaminem Przyznawania Stypendiów Naukowych NCN w Projektach Badawczych Finansowanych ze Środków Narodowego Centrum Nauki”, określonym uchwałą Rady NCN nr 25/2019 z dnia 14 marca 2019 r. (https://ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-rady/2019/uchwala25_2019-zal1.pdf).

 

Informacje o projekcie:

Kierownik projektu: dr hab. Mateusz Hohol, prof. UJ

Źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki

Instytucja realizująca: Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych Uniwersytetu Jagiellońskiego

 

Wymagania względem kandydata/kandydatki:

–Posiada status studenta/ki lub doktoranta/ki w szkole doktorskiej;

–Jest absolwentem/ką kognitywistyki, informatyki, filozofii, psychologii lub innej dyscypliny zaliczanej do nauk o poznaniu;

–Posiada bardzo dobrą znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;

–Posiada motywację do prowadzenia badań naukowych związanych z tematyką projektu;

–Dodatkowymi atutami będą: posiadanie w dotychczasowym dorobku publikacji naukowych, wystąpień konferencyjnych, nagród naukowych, a także doświadczenia organizacyjnego (np. konferencji naukowych, działalność w kołach naukowych itd.).

 

Wymagane dokumenty:

Kandydat/ka przesyła drogą elektroniczną na adres mateusz.hohol@uj.edu.pl wniosek o przyjęcie na stanowisko Stypendysty, zawierający:

1) zwięzły list motywacyjny, w którym odnosi się do wyżej wymienionych wymagań (1 str A4);

2) CV naukowe w punktach, zawierające informacje o wykształceniu, zainteresowaniach naukowych oraz osiągnięciach, w tym ewentualnych publikacjach, konferencjach, nagrodach i doświadczeniu organizacyjnym;

2) podpisane i zeskanowane oświadczenie z informacją o przetwarzaniu danych osobowych wraz ze zgodą na ich przetwarzanie; wzór oświadczenia dostępny jest pod adresem:

 

Uwaga: nie należy przesyłać skanów dyplomów, przy czym komisja rekrutacyjna zastrzega sobie prawo do wglądu do nich lub innej formy weryfikacji statusu doktoranta.

 

Do obowiązków Stypendysty należeć będzie:

-udział w badaniach prowadzonych w ramach zespołu badawczego;

-systematyczne monitorowanie nowej literatury naukowej związanej z projektem;

-przygotowywanie manuskryptów publikacji naukowych;

-prezentowanie wyników badań na konferencjach naukowych;

-zaangażowanie w rozwój mediów społecznościowych zespołu;

 

Terminy:

Przesyłanie wniosków przez Kandydatów: do 25.03.2024 r.

Ogłoszenie wyników: do 27.03.2024 r.

 

Warunki uczestnictwa w projekcie badawczym:

Forma zatrudnienia: stypendium

Wysokość stypendium: 2160 PLN

Czas pobierania stypendium: 15 miesięcy

Planowane rozpoczęcie udziału w projekcie (pobierania stypendium): kwiecień 2024 r.

Skip to content