Fundacja – Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych UJ

Fundacja

Fundacja Centrum Kopernika z siedzibą w Krakowie prowadzi działalność mającą na celu wspieranie przedsięwzięć Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych, zwłaszcza w zakresie popularyzacji nauki oraz edukacji.

Zarząd
ks. dr hab. Janusz Mączka (prezes), prof. Bartosz Brożek, dr mec. Marcin Gorazda

Adres
Fundacja Centrum Kopernika
pl. Szczepański 8, 31-011 Kraków
NIP 676 23 85 496
Numer konta: 92 1090 2053 0000 0001 2289 4260
Santander Bank Polska SA

Email
info@copernicuscenter.edu.pl