O nas – Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych UJ

O nas

Fundacja Centrum Kopernika została powołana w 2008 r. z inicjatywy ks. prof. Michała Hellera, w celu finansowania działań naukowych, edukacyjnych, wydawniczych i popularyzacji nauki. Początkowo wyłącznie ze środków własnych Fundacji finansowane były działania Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych, także założonego w 2008 r. jako wspólna jednostka Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

Obecnie Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych jest pozawydziałową jednostką Uniwersytetu Jagiellońskiego, realizującą działalność naukową i popularnonaukową. Fundacja Centrum Kopernika wspiera tę działalność, poprzez pozyskiwanie środków i realizację własnych zadań naukowych i popularnonaukowych. Fundacja jest również współzałożycielem i współwłaścicielem wydawnictwa Copernicus Center Press, ponadto posiada udziały w spółce Tygodnik Powszechny – wydawcy „Tygodnika Powszechnego”.

dr Zbigniew Liana

- założyciel Centrum Kopernika

Prof. dr hab. Michał Heller (ur. 1936) to kosmolog, filozof i teolog, specjalizujący się m.in. w kosmologii relatywistycznej, geometrii nieprzemiennej, filozofii i historii nauki oraz w badaniach nad relacjami między nauką i religią. Emerytowany profesor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie i pracownik Obserwatorium Watykańskiego, stypendysta i profesor wizytujący uniwersytetów w Oksfordzie, Cambridge, Bochum, Louvain i Waszyngtonie. Autor ponad 80 książek (jak np. „Przestrzenie Wszechświata”, „Bóg i geometria”, „Filozofia przypadku”, „Ostateczne wyjaśnienia Wszechświata”, „Filozofia i Wszechświat”, „Kosmologia kwantowa”, „Szczęście w przestrzeniach Banacha”, „Sens życia i sens Wszechświata”) oraz kilkuset artykułów naukowych, opublikowanych w czasopismach takich jak „Astrophysics and Space Science”, „Physics Letters A”, „General Relativity and Gravitation”, „Physical Review D”, „Classical and Quantum Gravity”, „Journal of Mathematical Physics”, „Foundations of Physics”, „International Journal of Theoretical Physics”, „Foundations of Science”. Doktor honoris causa wielu uczelni, w tym Uniwersytetu Jagiellońskiego, Akademii Górniczo-Hutniczej, Uniwersytetu Śląskiego i Politechniki Warszawskiej. Laureat licznych nagród i wyróżnień, w tym Złotego Krzyża Zasługi, Krzyża Komandorskiego z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski, Orderu Orła Białego, Medalu „Plus ratio quam vis”, Nagrody dla Popularyzatora Nauki MNiSW i PAP za całokształt działalności, oraz Nagrody Templetona (o wartości 1,6 mln USD), którą w całości przeznaczył na ufundowanie Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych, którego został pierwszym dyrektorem. Obecnie zasiada w Radzie Centrum Kopernika powołanej przez rektora UJ.

Swoje formalne istnienie Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych rozpoczęło 1 października 2008 r. jako jednostka wspólna Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Jednakże idee, które z czasem doprowadziły do powołania Centrum, od dawna dojrzewały w krakowskim środowisku naukowym. Skonkretyzowały się one najpierw a latach 70. w postaci grupy uczonych skupionych wokół Michała Hellera i Józefa Życińskiego, która z czasem przyjęła nazwę Ośrodka Badań Interdyscyplinarnych (OBI).

Centrum Kopernika kontynuowało zapoczątkowaną w OBI tradycję uprawiania badań interdyscyplinarnych. Hasłem Centrum od samego początku była „filozofia w nauce”, to znaczy tropienie filozoficznych zagadnień, które znajdują się na pograniczu lub leżą u podłoża różnych dziedzin nauki. Centrum podjęło się też organizacji przedsięwzięć zapoczątkowanych przez OBI, to znaczy corocznych Krakowskich Konferencji Metodologicznych, wydawania czasopisma „Zagadnienia Filozoficzne w Nauce” oraz monografii naukowych. Działalność tę uzupełniło o szeroko zakrojoną popularyzację nauki. Od 2012 roku prowadzi otwarte dla szerokiej publiczności wykłady i dyskusje, których nagrania i transmisje dostępne są na naszym kanale Youtube.com/CopernicusCenter. Od 2014 r. organizuje w Krakowie coroczny Copernicus Festival poświęcony miejscu nauki w kulturze. Prowadzi portal typu MOOC CopernicusCollege.pl, na którym udostępnia darmowe kursy akademickie. Od 2013 r. partnerem Centrum jest wydawnictwo Copernicus Center Press.

Po dziesięciu latach działalności Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych zostało przekształcone w jednostkę Uniwersytetu Jagiellońskiego, o statusie pozawydziałowym, której dyrektorem został prof. Bartosz Brożek.

Skip to content