O nas – Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych UJ

O nas

Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych jest pozawydziałową jednostką Uniwersytetu Jagiellońskiego

Centrum prowadzi zaawansowane badania interdyscyplinarne na styku nauk ścisłych, humanistycznych i społecznych, takich jak fizyka, kosmologia, filozofia, historia nauki, matematyka i kognitywistyka.

Do zadań Centrum Kopernika należą również upowszechnianie nauki i edukacja. Centrum organizuje liczne wykłady dla szerokiej publiczności, debaty, prowadzi popularnonaukowy kanał Youtube.com/CopernicusCenter i serwis www.wielkiepytania.pl, a także jest współorganizatorem naukowo-kulturalnego Copernicus Festival. Prowadzi również Copernicus College, pierwszy polski portal MOOC. Pod auspicjami Centrum działa wydawnictwo Copernicus Center Press.

Dyrektorem Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych jest prof. dr hab. Bartosz Brożek

W skład Rady Centrum Kopernika wchodzą:

prof. dr hab. Michał Heller
prof. dr hab. Stanisław Kistryn
prof. dr hab. Jerzy Stelmach
dr hab. Janusz Mączka
dr Zbigniew Liana

– pomysłodawca, fundator i pierwszy dyrektor

Prof. dr hab. Michał Heller (ur. 1936) to kosmolog, filozof i teolog, specjalizujący się m.in. w kosmologii relatywistycznej, geometrii nieprzemiennej, filozofii i historii nauki oraz w badaniach nad relacjami między nauką i religią. Emerytowany profesor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie i pracownik Obserwatorium Watykańskiego, stypendysta i profesor wizytujący uniwersytetów w Oksfordzie, Cambridge, Bochum, Louvain i Waszyngtonie. Autor kilkudziesięciu książek (jak np. „Przestrzenie Wszechświata”, „Bóg i geometria”, „Filozofia przypadku”, „Ostateczne wyjaśnienia Wszechświata”, „Filozofia i Wszechświat”, „Kosmologia kwantowa”, „Szczęście w przestrzeniach Banacha”, „Sens życia i sens Wszechświata”) oraz kilkuset artykułów naukowych, opublikowanych w czasopismach takich jak Astrophysics and Space Science, Physics Letters A, General Relativity and Gravitation, Physical Review D, Classical and Quantum Gravity, Journal of Mathematical Physics, Foundations of Physics, International Journal of Theoretical Physics, Foundations of Science. Doktor honoris causa wielu uczelni, w tym Uniwersytetu Jagiellońskiego, Akademii Górniczo-Hutniczej, Uniwersytetu Śląskiego i Politechniki Warszawskiej. Laureat licznych nagród i wyróżnień, w tym Złotego Krzyża Zasługi, Krzyża Komandorskiego z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski, Orderu Orła Białego, Medalu „Plus ratio quam vis”, Nagrody dla Popularyzatora Nauki MNiSW i PAP za całokształt działalności, oraz Nagrody Templetona (1,6 mln USD), którą w całości przeznaczył na ufundowanie Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych, którego został pierwszym dyrektorem. Obecnie zasiada w Radzie Centrum Kopernika powołanej przez rektora UJ.

Swoje formalne istnienie Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych rozpoczęło 1 października 2008 r. jako jednostka wspólna Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Jednakże idee, które z czasem doprowadziły do powołania Centrum, od dawna dojrzewały w krakowskim środowisku naukowym. Skonkretyzowały się one najpierw a latach 70. w postaci grupy uczonych skupionych wokół Michała Hellera i Józefa Życińskiego, która z czasem przyjęła nazwę Ośrodka Badań Interdyscyplinarnych (OBI).

Centrum Kopernika kontynuowało zapoczątkowaną w OBI tradycję uprawiania badań interdyscyplinarnych. Hasłem Centrum od samego początku była „filozofia w nauce”, to znaczy tropienie filozoficznych zagadnień, które znajdują się na pograniczu lub leżą u podłoża różnych dziedzin nauki. Centrum podjęło się też organizacji przedsięwzięć zapoczątkowanych przez OBI, to znaczy corocznych Krakowskich Konferencji Metodologicznych, wydawania czasopisma „Zagadnienia Filozoficzne w Nauce” oraz monografii naukowych. Działalność tę uzupełniło o szeroko zakrojoną popularyzację nauki. Od 2012 roku prowadzi otwarte dla szerokiej publiczności wykłady i dyskusje. Od 2014 r. organizuje w Krakowie coroczny Copernicus Festival poświęcony miejscu nauki w kulturze. Prowadzi portal typu MOOC Copernicus College, na którym udostępnia darmowe kursy akademickie. Od 2013 r. strategicznym partnerem Centrum jest wydawnictwo Copernicus Center Press.

Po dziesięciu latach działalności Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych zostało przekształcone w jednostkę Uniwersytetu Jagiellońskiego, o statusie pozawydziałowym, której dyrektorem został prof. dr hab. Bartosz Brożek.

Napisz do nas

lub skonaktuj się bezpośrednio pisząc:
info@copernicuscenter.edu.pl    Skip to content