Artefakty poznawcze w różnych skalach czasowych: Podejście integracyjne – Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych UJ

Artefakty poznawcze w różnych skalach czasowych: Podejście integracyjne

Grant finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki (Opus 22, 2021/43/B/HS1/02868, 2022–2025, kierownik: Mateusz Hohol)

Opis projektu

Niektóre wytwory człowieka, czyli artefakty, można określić mianem „poznawczych”, ponieważ spełniają one funkcję reprezentacyjną i istotnie wpływają na ludzkie zdolności poznawcze, a czasem wręcz je przekształcają. Mimo, że duża ilość artefaktów poznawczych została już przestudiowana przez reprezentantów różnych subdyscyplin kognitywistyki, brakuje wciąż podejścia integracyjnego dla badań nad opartym o artefakty, „szerokim” poznaniem w różnych skalach czasowych – począwszy od „tu i teraz”, przez skalę rozwoju indywidualnego, aż po skalę historyczną oraz ewolucyjną. Niniejszy projekt ma na celu opracowanie takiego podejścia integracyjnego z wykorzystaniem koncepcji  mechanizmów reprezentacyjno-obliczeniowych. Projekt sytuowany jest na przecięciu kognitywistyki, psychologii, filozofii i historii poznawczej i realizowany przy współpracy z naukowcami z Uniwersytetu Kalifornijskiego w San Diego i Nowego Uniwersytetu w Lizbonie.

Informacje

Kierownik: dr hab. Mateusz Hohol, prof. UJ

Finansowanie: Narodowe Centrum Nauki, Opus 22, 2021/43/B/HS1/02868, 2022–2025, kwota ~0,5 mln PLN

Streszczenie popularnonaukowe (PDF)

 

Skip to content