The Limits of Scientific Explanation – Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych UJ

The Limits of Scientific Explanation

Grant został przyznany Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych przez Fundację Johna Templetona.

Opis projektu

Prace naukowe w ramach projektu prowadzone były w ramach trzech grup badawczych: „Fizyka i kosmologia”, „Umysł i normatywność”, „Filozofia i teologia”. Dyrektorem naukowym projektu był profesor Michał Heller, fundator Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych, laureat prestiżowej Nagrody Templetona w 2008 r.

Pierwszy obszar dotyczył granic stosowalności matematycznej metody fizyki, m.in. w teoriach dotyczących wczesnych faz kosmosu, fazy Plancka, osobliwości itd. Zbadane zostało wykorzystywanie tzw. geometrii nieprzemiennych w roli matematycznego narzędzia umożliwiającego przekraczanie współczesnych granic (pozwalającego na formułowanie lepszych teorii fizycznych).

W ramach prac grupy badawczej „Filozofia i teologia” analizowane były ograniczenia metody empirycznej z punktu widzenia teologii. Rozważania dotyczyły roli filozofii w teologii, logicznych uwarunkowań dyskursu teologicznego oraz możliwości stworzenia nowej gałęzi teologii – teologii nauki.

Prace grupy badawczej „Umysł i normatywność” skupiały się na biologicznych podstawach normatywnych funkcji umysłu, m.in. w zakresie badań nad językiem, podejmowania decyzji moralnych czy wpływu środowiska na rozwój funkcji umysłowych. W tym kontekście przeprowadzone zostały również badania empiryczne, z wykorzystaniem aparatury do obrazowania pracy mózgu.

W ramach projektu prowadzona była również działalność edukacyjna i popularyzacyjna. Powstało między innymi kilka kursów przeznaczonych dla studentów, wygłoszonych zostało kilkadziesiąt wykładów otwartych, zorganizowane zostały również międzynarodowe seminaria naukowe.

Członkowie zespołu

Kierownik projektu: prof. Michał Heller

Kierownik grupy badawczej „Mind and Normativity”: prof. Jerzy Stelmach

Kierownik grupy badawczej „Philosophy and Theology”: dr hab. Janusz Mączka, prof. UPJP II

Kierownik grupy badawczej „Physics and Cosmology”: dr hab. Andrzej Woszczyna, prof. PK

Dyrektor administracyjny projektu: prof. Bartosz Brożek

Skip to content