Humanistyka w dialogu – Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych UJ

Humanistyka w dialogu

Rozwój humanistyki wymaga dialogu zarówno z kulturą (sztuką, literaturą, religią), jak i z naukami empirycznymi (szczególnie z kognitywistyką).

Opis projektu

Realizowany projekt ma dwa zasadnicze cele. Pierwszym jest wszechstronna analiza metodologii nauk humanistycznych, co prowadzić będzie do lepszego wyjaśnienia mechanizmów „umysłu humanistycznego”. Drugim jest analiza sposobu, w jaki nauki przyrodnicze i humanistyczne przyczyniają się do tworzenia tak zwanych „obrazów świata”.

Projekt „Humanistyka w dialogu” składa się z dwóch równorzędnych modułów: badawczego i edukacyjno-popularyzacyjnego. W ramach pierwszego z nich zespół naukowców prowadzi badania dotyczące między innymi metodologii nauk humanistycznych i społecznych, mechanizmów leżących u podłoża procesów poznawczych czy relacji między naukowym a potocznym obrazem świata. Działania edukacyjno-popularyzacyjne przebiegają natomiast w ramach zadań „Przybornik humanisty” oraz „Humanistyka otwarta”. Realizacja pierwszego z nich przejawia się w przygotowywaniu kursów online, publikowanych na platformie Copernicus College, a także krótkich filmów edukacyjnych. W ramach drugiego zadania organizujemy wykłady otwarte i debaty, a także tworzymy programy popularnonaukowe.

 

 

Członkowie zespołu badawczego

Kierownik: prof. dr hab. Bartosz Brożek

Główni wykonawcy: prof. dr hab. Michał Heller, prof. dr hab. Jerzy Stelmach

Wykonawcy: prof. dr hab. Wojciech Załuski, prof. dr hab. Tereza Obolevitch, dr hab. Maciej Mikuła, dr Piotr Dragon, dr Marek Jakubiec, dr Łukasz Kurek, mgr Michał Ożóg

Skip to content