Ptasie śpiewy. Ekologia, ewolucja i gramatyka – Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych UJ

Ptasie śpiewy. Ekologia, ewolucja i gramatyka

18:00

De Revolutionibus Books&Cafe, Bracka 14, 31-005 Kraków

Zapraszamy na kolejny wykład w ramach cyklu "Nauka na Żywo". Tym razem wysłuchamy wykładu Szymona Drobniaka pod tytułem "Ptasie śpiewy: ekologia, ewolucja i gramatyka".

Komunikacja akustyczna zwierząt jest niezwykle złożona i odbywa się na wielu poziomach, zarówno z punktu widzenia samej fizyki dźwięku oraz mechanizmów jego powstawania, jak i z perspektywy informacji przekazywanej dźwiękiem między osobnikami.

W czasie wykładu dr Szymon Drobniak opowie o komunikacji dźwiękowej modelowych w tej dziedzinie zwierząt – ptaków. Pokaże, jak złożone są procesy, które ptakom pozwalają opanować niezwykle bogate repertuary dźwiękowe koniecznie w komunikacji, oraz opowie o intrygujących nowych badaniach wskazujących na istnienie tak ciekawych wzorców w ptasim śpiewie, jak echolokacja czy szczątkowa gramatyka składniowa.

Dr Szymon Drobniak jest biologiem, pracownikiem Instytutu Nauk o Środowisku Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Uniwersytetu Nowej Południowej Walii w Sydney. Laureat nagród za działalność naukową i popularyzatorską, członek Stowarzyszenia Rzecznicy Nauki.

“Nauka na żywo” – zadanie finansowane w ramach umowy 761/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.