Filozofia nauki w europejskiej perspektywie – Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych UJ

Filozofia nauki w europejskiej perspektywie

Projekt badawczy dotyczył kilku zagadnień badanych we współczesnej filozofii nauki.

Opis projektu

Czy świat i nasze teorie naukowe są deterministyczne? Czy rozróżnienie między przeszłością, teraźniejszością i przyszłością jest obiektywne? Jak należy interpretować kwantową nielokalność objawiającą się w łamaniu nierówności bellowskich?

 

Stymulującą rolę dla prowadzonych w ramach projektu badań odegrała zorganizowana przez wykonawców projektu konferencja Causes and Tenses; materiały z tej konferencji zostały opublikowane w zredagowanym przez wykonawców projektu  numerze specjalnym Erkenntnis. W ramach projektu opublikowanych zostało 16 artykułów, z tego większość w renomowanych zagranicznych czasopismach. Wykonawcy uczestniczyli w 44 warsztatach i konferencjach naukowych, na których wygłosili referaty.

Czas trwania: luty 2010 – czerwiec 2013

 

Członkowie zespołu

Kierownik: prof. dr hab. Tomasz Placek (Instytut Filozofii UJ)

Wykonawcy: dr Leszek Wroński, mgr Jacek Wawer, mgr Juliusz Doboszewski

Skip to content