Mateusz Hohol – Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych UJ

Mateusz Hohol

profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, dr hab. psychologii, dr filozofii, afiliowany w Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych UJ; kierownik Mathematical Cognition and Learning Lab UJ. Jego badania dotyczą przede wszystkim psychologii/kognitywistyki matematyki, czyli poznawczego przetwarzania liczb i struktur geometrycznych, oraz pojęciowych i metodologicznych zagadnień (neuro)kognitywistyki.

więcej informacji

Opublikował książki „Foundations of geometric cognition” (Routledge, 2020), „Umysł matematyczny” (z B. Brożkiem, CCPress, 2014) i „Wyjaśnić umysł: Struktura teorii neurokognitywnych” (CCPress, 2013) oraz wiele artykułów naukowych, m.in. w czasopismach, Psychological Research, Frontiers in Behavioral Neuroscience, PeerJ, Animal Cognition, Frontiers in Psychology, Foundations of Science, Theory & Psychology, Journal of Computational Neuroscience, Frontiers in Integrative Neuroscience, Synthese, Scientific Reports. Jest współredaktorem kilku książek, np. „The concept of explanation” (CCPress, 2017), oraz numerów specjalnych czasopism Theory & Psychology (2019) oraz Synthese (2020). Jest członkiem European Society for Cognitive Psychology, Mathematical Cognition and Learning Society, Komisji Filozofii Nauk Polskiej Akademii Umiejętności i Polskiego Towarzystwa Kognitywistycznego. Laureat Nagrody Naukowej Polityki, Stypendium „Start” Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej oraz Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców. Pełna lista publikacji dostępna jest na stronie internetowej www.hohol.pl

realizowane granty

Artefakty poznawcze w różnych skalach czasowych: Podejście integracyjne (kierownik; NCN, Opus 22, 2021/43/B/HS1/02868, 2022–2025)

Grant fundujący Laboratorium Poznania Matematycznego (kierownik; Projekt Flagowy w Ramach Inicjatywy Doskonałości Uczelnia Badawcza Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2022-2026)

kontakt i linki

biuro/korespondencja: ul. Kopernika 27 (pokój 26), 31-501 Kraków (Google Maps)

email: mateusz.hohol<at>uj.edu.pl

laboratorium: https://mcll.edu.pl

osobista strona internetowa: https://hohol.pl

profil Google Scholar

profil ResearchGate

numer ORCID: 0000-0003-0422-5488

Wybrane publikacje

Skip to content