Hohol Mateusz – Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych UJ

Mateusz Hohol

dr hab. psychologii, dr filozofii, adiunkt w Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz kierownik Copernicus Center Lab w ramach Priorytetowego Obszaru Badawczego "FutureSoc" w Inicjatywie Doskonałości—Uczelnia Badawcza na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jego badania dotyczą przede wszystkim psychologii/kognitywistyki matematyki, czyli poznawczego przetwarzania liczb i struktur geometrycznych, oraz pojęciowych i metodologicznych zagadnień (neuro)kognitywistyki.

więcej informacji

Opublikował książki “Foundations of geometric cognition” (Routledge, 2020), “Umysł matematyczny” (z B. Brożkiem, CCPress, 2014) i “Wyjaśnić umysł: Struktura teorii neurokognitywnych” (CCPress, 2013) oraz wiele artykułów naukowych, m.in. w czasopismach, Psychological Research, Frontiers in Behavioral Neuroscience, PeerJ, Frontiers in Psychology, Foundations of Science, Theory & Psychology, Journal of Computational Neuroscience, Frontiers in Integrative Neuroscience, Synthese, Scientific Reports. Jest współredaktorem kilku książek, np. “The concept of explanation” (CCPress, 2017), oraz numerów specjalnych czasopism Theory & Psychology (2019) oraz Synthese (2020). Jest członkiem European Society for Cognitive Psychology, Mathematical Cognition and Learning Society, Komisji Filozofii Nauk Polskiej Akademii Umiejętności i Polskiego Towarzystwa Kognitywistycznego. Laureat Nagrody Naukowej Polityki, Stypendium “Start” Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej oraz Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców. Pełna lista publikacji dostępna jest na stronie internetowej www.hohol.pl

kontakt i linki

biuro/korespondencja: ul. Kopernika 27 (pokój 26), 31-501 Kraków (Google Maps)

poczta elektroniczna: mateusz.hohol@uj.edu.pl

strona internetowa: www.hohol.pl

profil Google Scholar: link

profil ResearchGate: link

profil ORCID: link

Wybrane publikacje