prof. dr hab. Bartosz Brożek – Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych UJ

prof. dr hab. Bartosz Brożek

Kognitywista, filozof i prawnik, pracownik Katedry Filozofii Prawa i Etyki Prawniczej na Uniwersytecie Jagiellońskim, dyrektor Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych. Laureat licznych nagród oraz stypendiów, m.in. Prezesa Rady Ministrów, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Fundacji Humboldta, Nagrody Naukowej „Polityki”, Narodowego Centrum Nauki. Autor kilkunastu książek, m.in. Granice interpretacji (2014) Umysł matematyczny (wraz z Mateuszem Hoholem, 2014) oraz Myślenie. Podręcznik użytkownika (2016).

Wybór publicznych wystąpień

Wybrane publikacje

Skip to content