Brożek Bartosz – Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych UJ

Bartosz Brożek

Dyrektor Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych Uniwersytetu Jagiellońskiego i profesor zwyczajny w Katedrze Filozofii Prawa i Etyki Prawniczej UJ. Doktor habilitowany prawa, doktor prawa (2003) oraz filozofii (2007). Autor i współautor 19 książek monograficznych oraz około 100 artykułów w recenzowanych czasopismach i książkach; redaktor 21 książek zbiorowych. Jego zainteresowania badawcze obejmują filozofię prawa, filozofię umysłu, teorię rozumowań, poznanie moralne i matematyczne oraz historię idei.

Wybór publicznych wystąpień

Wybrane publikacje

Skip to content