Jakubiec Marek – Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych UJ

Marek Jakubiec

Filozof i prawnik, doktor nauk prawnych. Adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. W Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych zajmuje się Copernicus College. Interesuje się głównie filozofią prawa, filozofią umysłu oraz badaniami nad ucieleśnieniem poznania.

Wybrane publikacje