Mączka Janusz – Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych UJ

Janusz Mączka

dr hab., prof. UPJPII, filozof specjalizujący się w historii filozofii przyrody. Przez wiele lat pełnił funkcję dziekana Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II. Wieloletni współpracownik prof. Michała Hellera. Prezes Zarządu Fundacji Centrum Kopernika.

Wybrane publikacje