Konferencja Humanistyka w Dialogu: „Wyobraźnia” – Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych UJ

Konferencja Humanistyka w Dialogu: „Wyobraźnia”

10:30

Bracka 12, sala 1

Serdecznie zapraszamy na międzynarodową konferencję "Wyobraźnia" organizowaną przez Centrum Kopernika. Odbędzie się ona w dniach 25-26 października w Krakowie w Pałacu Larischa przy ul. Brackiej 12 (sala 1). Gośćmi specjalnymi seminarium będą: prof. Rolf Zwaan (Rotterdam), prof. Jaap Hage (Maastricht) oraz prof. Wojciech Załuski (Kraków).

Wyobraźnia może być rozumiana na wiele sposobów, w zależności od tego, z jakiej perspektywy o niej myślimy. Podczas konferencji zastanowimy się, w jaki sposób jej rola postrzegana jest z perspektywy nauk o poznaniu, filozofii oraz prawa.

Wyobraźnia umożliwia nam myślenie o sytuacjach, które w danej chwili nie mają miejsca. Co więcej, dzięki niej możemy odpływać daleko od rzeczywistości i tworzyć eksperymenty myślowe, które z założenia są kontrfaktyczne.

Biorąc pod uwagę prowadzone obecnie badania z zakresu nauk kognitywnych, wyobraźnię możemy potraktować jako specyficzny rodzaj symulacji mentalnej. Symulacja mentalna, która na poziomie neurobiologicznym wiąże się z reaktywacją obszarów mózgu odpowiedzialnych za percepcję i działanie, jest uważana za kluczowy proces poznawczy. Jeżeli myślimy o świecie, to przetwarzamy pojęcia – a jeśli przetwarzamy pojęcia, to dokonujemy symulacji.

Tym, co wyróżnia wyobraźnię, jest świadomość. Na przykład, mogę sobie wyobrażać, jak to jest mieć kota, gdy rozważam adopcję jednego z kotów, które znajdują się w nieodległym schronisku. Taka symulacja mentalna – świadoma – odgrywa bardzo istotną rolę w naszym codziennym życiu. Umożliwia nam rozważanie alternatywnych scenariuszy, dzięki czemu to nasze hipotezy giną za nas, a my możemy snuć dalsze plany. Czyni też nasze umysły twórczymi.

To, jaką dokładnie funkcję w naszym myśleniu pełni wyobraźnia, jest obecnie przedmiotem interdyscyplinarnych analiz. Celem konferencji jest integracja różnych perspektyw badawczych.

 

Program konferencji

25 X

10:30 Otwarcie konferencji – prof. Bartosz Brożek

11-12 prof. Rolf Zwaan Situation models: between comprehension and imagination

12-12:30 Przerwa kawowa

12:30-13:30 dr Piotr Dragon Nomothetic psychology or idiographic psychology – which should it be?

13:30-15:30 Przerwa obiadowa

15:30-16:30 prof. Jaap Hage Legal imagination as real representation

16:30-17:30 dr Michał Ożóg Mental simulation of religious insult in the criminal procedure

18-20 Bankiet

 

26 X

11-12 prof. Wojciech Załuski Imagination and its resistance to chance

12-13 Marta Maj They have not voters, but believers, receive not support, but faith: vision and support for political leaders

13-15 Przerwa obiadowa

15-16 dr Mateusz Hohol Cognitive artifacts and geometric imagination

16-17 dr Piotr Kozak What cannot be imagined?

 

Zespół organizacyjny

Bartosz Brożek, Marek Jakubiec, Sabina Janeczko, Diana Sałacka

 

Projekt finansowany w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „DIALOG” w latach 2016 – 2019

Skip to content