Projekty Fundacji – Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych UJ

Projekty Fundacji

Fundacja Centrum Kopernika realizuje następujące zadania dofinansowane z budżetu państwa:

„Otwarta Nauka w Centrum Kopernika”

w ramach programu „Społeczna odpowiedzialność nauki” Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Wartość dofinansowania: 619 724,37 zł
Całkowita wartość zadania: 696 324,37 zł

Opis zadania: Tematyka projektu obejmuje rozmaite zagadnienia z zakresu nauk matematycznych i fizycznych, nauk o życiu i nauk o umyśle.

„Copernicus Festival 2022: Informacja”

w ramach programu „Społeczna odpowiedzialność nauki” przyjętego do finansowania w drodze konkursu ogłoszonego w dniu 8 marca 2021 r. przez Ministra Edukacji i Nauki.

Wartość dofinansowania: 188 400,00 zł
Całkowita wartość zadania: 221 900,00 zł

Projekt przewiduje organizację dziewiątej edycji interdyscyplinarnego festiwalu popularyzującego naukę, Copernicus Festival, która odbędzie się w dniach 17-22 maja 2022 r. w Krakowie. Tematem przewodnim nadchodzącej edycji jest „informacja”.

„Nauka na żywo: wszechświat, życie, umysł”

w ramach programu „Społeczna odpowiedzialność nauki” przyjętego do finansowania w drodze konkursu ogłoszonego w dniu 8 marca 2021 r. przez Ministra Edukacji i Nauki.

Wartość dofinansowania: 540 200,00 zł
Całkowita wartość zadania: 600 200,00 zł

Opis zadania: Projekt składający się z 3 modułów tematycznych Wszechświat, Życie, Umysł, w ramach których podjęte będą działania popularyzatorskie obejmujące: transmitowane wykłady na żywo, filmy i podcasty oraz seria wykładów na platformę popularyzatorsko-edukacyjną Copernicus College.

„No to pięknie!” Cykl spotkań wokół sztuki

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

Kwota dofinansowania: 42 000,00 zł
Całkowity koszt zadania: 52 500,00 zł

„No to pięknie!” to cykl rozmów z ekspertami w których poszukiwać będziemy odpowiedzi na pytanie czym jest piękno. Wspólnie z zaproszonymi gośćmi postaramy się stawić czoło pytaniom o ewolucyjną naturę piękna, jego kontekst kulturowy, uniwersalne czy też subiektywne kryteria.

„Copernicus Festival 2023: Kosmos”

w ramach programu “Społeczna odpowiedzialność nauki” przyjętego do finansowania w drodze konkursu ogłoszonego w komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 31 stycznia 2022 r.

Wartość dofinansowania: 299 100,00 zł
Całkowita wartość zadania: 340 600,00 zł

Opis zadania: Projekt przewiduje organizację dziesiątej edycji interdyscyplinarnego festiwalu popularyzującego naukę, Copernicus Festival, która odbędzie się w dniach 23 – 28 maja 2023 r. w Krakowie. Tematem przewodnim nadchodzącej edycji jest „kosmos”.


Fundacja Centrum Kopernika realizuje następujące zadania dofinansowane ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa:

Małopolska Chmura Edukacyjna – nowy model nauczania

Dofinansowanie Budżetu Państwa (kwota maksymalna): 142 859,22 zł
Dofinansowanie ze Środków Unii Europejskiej (kwota maksymalna): 1 214 303,36 zł
Wkład własny (kwota maksymalna): 71 429,61 zł

Projekt „Małopolska Chmura Edukacyjna – nowy model nauczania” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Poddziałania 10.1.4, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Stanowi kontynuację pilotażu realizowanego w latach 2013-2015.

Celem projektu jest podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz przygotowanie do wyboru odpowiedniego kierunku i rozpoczęcia nauki na studiach. Takie podejście gwarantuje lepsze ukierunkowanie ich na najbardziej optymalną ścieżkę dalszego kształcenia. Projekt jest bardzo dobrym uzupełnieniem podstawy programowej w szkołach.

Projekt zakłada prowadzenie innowacyjnych zajęć dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z wykorzystaniem potencjału naukowego uczelni wyższych w regionie, poprzez realizację wspólnych projektów badawczych, prowadzenie wirtualnych zajęć wykładowych i laboratoryjnych w oparciu o infrastrukturę i nowoczesną technologię teleinformatyczną.

Liderem Projektu jest Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.

 

 

Zapytania ofertowe i informacje o projekcie na stronie https://www.copernicuscenter.edu.pl/mche/

Skip to content