Centrum Kopernika jednostką UJ – Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych UJ

Centrum Kopernika jednostką UJ

Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych zostało przekształcone w pozawydziałową jednostkę Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, dyrektorem został prof. Bartosz Brożek.

Dnia 1 października 2018 r., po 10 latach istnienia jako międzyuczelniana jednostka Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych stało się częścią struktury Uniwersytetu Jagiellońskiego, jako jednostka pozawydziałowa. Nowym dyrektorem Centrum Kopernika został prof. dr hab. Bartosz Brożek.

Skip to content