Centrum Kopernika jednostką UJ – Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych UJ

Centrum Kopernika jednostką UJ

Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych zostało przekształcone w pozawydziałową jednostkę Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, dyrektorem został prof. Bartosz Brożek.

Dnia 1 października 2018 r., po 10 latach istnienia jako międzyuczelniana jednostka Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych stało się częścią struktury Uniwersytetu Jagiellońskiego, jako jednostka pozawydziałowa. Nowym dyrektorem Centrum Kopernika został prof. dr hab. Bartosz Brożek.