E-kurs mechaniki klasycznej – Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych UJ

E-kurs mechaniki klasycznej

Czym jest mechanika klasyczna? Dlaczego jej znajomość jest istotna z perspektywy zrozumienia innych teorii z zakresu fizyki? Zapraszamy na nowy e-kurs "Mechanika Klasyczna"

Mechanika klasyczna to historycznie pierwsza, w pełni ukształtowana teoria nowożytnej fizyki. Rozpoczynanie studiowania fizyki od tej teorii jest pożyteczne z dwóch powodów. Po pierwsze, mechanika klasyczna jest ważnym punktem odniesienia oraz granicą teorii bardziej zaawansowanych, takich jak mechanika kwantowa czy szczególna teoria względności. Po drugie, studiując mechanikę można zapoznać się z podstawowymi metodami matematycznymi fizyki, a więc ze sposobem postępowania w  zetknięciu z rozmaitymi problemami fizycznymi.

Kurs ten jest wprowadzeniem do wybranych zagadnień mechaniki klasycznej. Szczególną rolę położono na prezentację tej samej teorii fizycznej z różnych punktów widzenia. Z tego powodu szczegółowo omówiono takie zagadnienia jak obraz Lagrange’a, obraz Hamiltona oraz metodę Hamiltona-Jakobiego. Jako przykłady zastosowania wprowadzonego formalizmu matematycznego wyjaśniono szczegółowo zagadnienie Keplera, mechanikę bryły sztywnej oraz zagadnienie małych drgań.

Kurs jest dostępny na naszej bezpłatnej e-platformie Copernicus College
https://www.copernicuscollege.pl/kursy/mechanika-klasyczna

Skip to content