Artykuł Łukasza Lamży w Foundations of Science – Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych UJ

Artykuł Łukasza Lamży w Foundations of Science

Praca dotyczy superorganizmów w królestwie protistów.

W czasopiśmie Foundations of Science ukazał się artykuł Superorganisms of the Protist Kingdom: A New Level of Biological Organization autorstwa dr. Łukasza Lamży, adiunkta w Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych UJ.

Pełna wersja artkułu dostępna jest na stronie czasopisma.

Dane bibliograficzne:

Lamża, Ł. (2020). Superorganisms of the Protist Kingdom: A New Level of Biological Organization. Foundations of Science. Online first. https://doi.org/10.1007/s10699-020-09688-8

Skip to content