Artykuł Tomasza Millera i kolegów w Journal of Geometry and Physics – Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych UJ

Artykuł Tomasza Millera i kolegów w Journal of Geometry and Physics

W pracy autorzy rozwijają nowy sposób opisu przyczynowej ewolucji układów wielocząstkowych w zakrzywionych czasoprzestrzeniach.

Na łamach czasopisma Journal of Geometry and Physics ukazał się artykuł  Generally covariant N-particle dynamics autorstwa pracowników i współpracowników Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych UJ: dr. Tomasza Millera (Centrum Kopernika UJ), dr. Michała Ecksteina (Instytut Fizyki Teoretycznej UJ oraz Centrum Kopernika UJ), prof. Pawła Horodeckiego (Uniwersytet Gdański) oraz prof. Ryszarda Horodeckiego (Uniwersytet Gdański).

Abstrakt artykułu oraz odniesienie do pełnej wersji dostępne jest na stronie czasopisma. Preprint artykułu można znaleźć w repozytorium ArXiv pod adresem https://arxiv.org/abs/2004.07015

Skip to content