CFP na 23 Krakowską Konferencję Metodologiczną – Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych UJ

CFP na 23 Krakowską Konferencję Metodologiczną

Zapraszamy do nadsyłania abstraktów na 23 Krakowską Konferencję Metodologiczną

Zapraszamy na 23 Krakowską Konferencję Metodologiczną

Krakowskie Konferencje Metodyczne mają długą tradycję, sięgającą wczesnych lat 90. Ich celem jest zaangażowanie badaczy w interdyscyplinarną dyskusję dotyczącą podstawowych problemów w nauce i filozofii. Dwudziesta trzecia edycja poświęcona będzie roli logiki w naukach przyrodniczych, rozpatrywanej z perspektywy teorii kategorii.

★ Ważne daty ★
Termin przesyłania abstraktów: 1 października 2019 r.
Powiadomienie o przyjęciu: 15 października 2019 r.
Konferencja: 7-9 listopada 2019 r.

★ Call for Papers ★
http://23kmc.copernicuscenter.edu.pl/call-for-papers/

Tematy obejmują między innymi:
★ kategoryzacja matematyki i fizyki;
★ wewnętrzna logika teorii fizycznych
★ uniwersalna logika i jej znaczenie dla metodologii nauki;
★ ontologia
★ strukturalizm w filozofii matematyki i fizyki;
★ tradycyjne zagadnienia filozoficzne z perspektywy teorii kategorii
★ podstawy matematyki
★ historia teorii kategorii

Krakow Methodological Conference: 2019 – zadanie finansowane w ramach umowy 761/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Skip to content