Człowiek i społeczeństwo w obliczu nowych technologii – Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych UJ

Człowiek i społeczeństwo w obliczu nowych technologii

Serdecznie zapraszamy na bezpłatny kurs online pt. “Człowiek i społeczeństwo w obliczu nowych technologii” dostępny na platformie Copernicus College.

Technologie i media, które często nazywamy „nowymi”, już od dawna wpływają na naszą codzienność. Z każdym rokiem pojawiają się nowe technologiczne możliwości i wyzwania. Jednak pytania o ich długofalowe konsekwencje stawiamy dopiero od niedawna. 

Aby zrozumieć zmiany, szanse i zagrożenia jakie za sobą niosą, stworzyliśmy kurs, podczas którego omówimy takie tematy jak: 

  • Interakcje człowieka i nowych technologii (Agnieszka Całek)
  • SI z perspektywy etycznej i prawnej (Michał Araszkiewicz)
  • Ochrona prywatności w dobie nowych technologii (Agata Cebera, Jakub Firlus)
  • Cyberprzestępstwa, cyberwojna (Błażej Sajduk)
  • E-demokracja (Maksymilian Galon)
  • Social media (Aleksandra Powierska)
  • Smart city (Katarzyna Gorczyca)
  • Przemysł 4.0 (Krzysztof Gwosdz)

Kurs został zrealizowany przez Priorytetowy Obszar Badawczy „Society of the Future” w ramach programu Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim.

Link do kursu

Copernicus College to w pełni bezpłatna platforma typu MOOC (Massive Online Open Courses), na której znajdziecie kursy z zakresu m.in. fizyki, psychologii, prawa czy matematyki. Na kursy może się zapisać każdy – niezależnie od stopnia wykształcenia czy wieku. Wystarczy zarejestrować się za pomocą e-maila.

Skip to content