Konferencja „Culture and Economics” – Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych UJ

Konferencja „Culture and Economics”

Piąta edycja Międzynarodowej Konferencji „Economic Philosophy” odbędzie się w Warszawie w dniach 24-26 czerwca 2020 roku. Do końca grudnia można przesyłać abstrakty.

Zapraszamy na 5 edycję Międzynarodowej Konferencji „Economic Philosophy”, która odbędzie się w Warszawie w dniach 24-26 czerwca 2020 roku. Organizatorami konferencji są Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Polski Instytut Ekonomiczny, we współpracy z International Conferences for Economics and Philosophy (ICPE), the Philosophy-Economics Network oraz Polską Siecią Filozofii Ekonomii.

 

Motywem przewodnim 5 edycji konferencji będzie „Kultura i Ekonomia”. Zachęcamy wszystkich zainteresowanych filozofią ekonomii i filozofią gospodarczą do nadsyłania zgłoszeń. Mile widziane są również zgłoszenia wysłane przez przedstawicieli dyscyplin pokrewnych, którzy na różne sposoby rozpatrują tezę, że kultura ma znaczenie.

 

Podstawowym językiem konferencji jest język angielski, organizatorzy przewidują jednak dodatkowe sesje w języku francuskim oraz polskim.

 

Abstrakty można przesyłać do 31 grudnia 2019 r.

 

Informacje na temat konferencji znajdują się na stronie https://philoeco2020.sciencesconf.org/

Skip to content