Książka Mateusza Hohola wydana przez Routledge – Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych UJ

Książka Mateusza Hohola wydana przez Routledge

„Foundations of geometric cognition” to pierwsza na świecie monografia o kognitywistyce geometrii.

Routledge, jedno z najbardziej prestiżowych wydawnictw naukowych na świecie, a zarazem najwyżej punktowanych przez polskie Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, opublikowało książkę „Foundations of geometric cognition” autorstwa dr. Mateusza Hohola, adiunkta w Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Poznawcze podstawy geometrii są od dawna przedmiotem badań, ale nawet dziś nie są one dobrze znane większości psychologów poznawczych i innych naukowców, włączając w to nawet badawczy poznania matematycznego.

Książka „Foundations of geometric cognition” pokazuje, że ludzkie predyspozycje do przyswajania geometrii euklidesowej są głęboko zakorzenione we wzrokowo-przestrzennych zdolnościach naszych mózgów, takich jak orientacja przestrzenna i rozpoznawanie kształtów. Zdolności te współdzielimy z innymi zwierzętami, mają one sięgający milionów lat temu ewolucyjny rodowód i przejawiają się we wczesnych fazach ludzkiej ontogenezy. Jak argumentuje autor, nie mogą one jednak w pełni wyjaśnić dojrzałej formy poznania geometrycznego, umożliwiającej wyciąganie koniecznych i uniwersalnych wniosków na temat obiektów matematycznych. Dr Hohol pokazuje, że geometria euklidesowa, i matematyka w ogóle, nie mogłaby powstać bez unikalnie ludzkiej zdolności do abstrakcyjnego myślenia, wspieranej przez specyficzną kulturowo „niszę poznawczą”, której rusztowanie stanowią profesjonalny język i diagramy.

Przyjmując interdyscyplinarną perspektywę badawczą, której punktem wyjścia jest psychologia poznawcza, i wykorzystując dane z zakresu neuronauki, etologii, ewolucjonizmu i historii poznawczej, dr Hohol pokazuje wagę podstaw myślenia geometrycznego nie tylko dla całej psychologii poznawczej i kognitywistyki matematyki, ale również dziedzin takich jak edukacja matematyczna oraz filozofia i historia matematyki.

Dodatkowe informacje dostępne są na stronie wydawnictwa Routledge, a fragment, obejmujący pierwszy rozdział, dostępny jest za darmo tutaj (po wejściu należy kliknąć preview PDF).

Informacje bibliograficzne:

Hohol, M. (2020). Foundations of geometric cognition. London-New York: Routledge. DOI: 10.4324/9780429056291

ISBN: 978-0-367-17344-9 (twarda oprawa) ISBN: 978-0-367-17345-6 (miękka oprawa) ISBN: 978-0-429-05629-1 (ebook)

Skip to content