Nowy kurs „Obrazy Świata” dostępny na Copernicus College – Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych UJ

Nowy kurs „Obrazy Świata” dostępny na Copernicus College

Jak metody używane w jednej dziedzinie nauki mogą być wykorzystane w innych obszarach? Czy wyobrażamy sobie rozwój psychologii czy socjologii bez matematyki? Czy fizycy i matematycy korzystają też z  metod nauk humanistycznych?  Na te pytania odpowiada Profesor Marek Kuś w naszym najnowszym kursie "Obrazy Świata"   

Cykl wykładów poświęcony będzie związkom między naukami ścisłymi i przyrodniczymi z jednej strony i naukami humanistycznymi i społecznymi z drugiej. Co powoduje, że wszystkie te obszary działalności określamy tym samym słowem „nauka” (co, zresztą, nie jest regułą w innych językach)? Czy decydują o tym cele uprawianych nauk, czy może metody, czy po prostu to, że są nauczane na uniwersytetach?
Wykładowca koncentruje się przede wszystkim na metodach, zarówno wspólnych jak i specyficznych dla poszczególnych obszarów nauki. Wyjaśnia, jak metody i praktyki opracowane w jednym z tych obszarów są lub mogą być wykorzystane w innych. Prawdopodobnie każdy widzi, jak „procesowi matematyzacji” ulegają metody nauk społecznych i, do pewnego stopnia, humanistycznych. Co więcej, wydaje się, że wielu przedstawicieli tych nauk uważa, że podnosi to „wartość” naukową wniosków. Tak zapewne jest, socjologia i psychologia nie mogłyby się obejść bez matematyki. Znacznie trudniej jest, wydaje się, przyznać fizykom czy chemikom, że metody nauk humanistycznych i to te, które nie dają się łatwo zmatematyzować, mogą być prze nich wykorzystywane. Ten drugi kierunek przenikania metodologii wydaje znacznie ciekawszy. Oczywiście, oprócz korzyści z takiej wymiany, pojawiają się niebezpieczeństwa, niekiedy groźne, gdy niebezpiecznie zbliżamy się do pseudonauki.
Skip to content